Utrecht
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-22

Organisatie

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht

Ben jij de beleidsadviseur Openbaar Vervoer die wij zoeken?

 

Wij zoeken een inhoudelijk ervaren beleidsmedewerker OV die de waarde van het OV in de grotere context van de bereikbaarheidsopgave weet te plaatsten. Je hebt hierbij een verbindende rol tussen enerzijds strategie en beleidsontwikkeling en anderzijds de concrete programma’s en projecten. Je draagt bij aan het benoemen en communiceren van de OV-strategie als onderdeel van de bereikbaarheidsopgave, zowel intern als extern (zoals U-Ned en Toekomstbeeld OV). Je denkt hierbij mee op regionaal netwerkniveau, waarbij jij ook de vertaling weet te maken naar de vervoerkundige effecten.

Je bent hiermee binnen het Expertiseteam OV een verbindende schakel tussen enerzijds de dagelijkse praktijk van het OV en anderzijds de (strategische) beleidsontwikkeling. Vanuit dat kader kijk je naar de ontwikkeling van het OV-netwerk inclusief knooppunten op de korte- en (middel)lange termijn.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker op het gebied van mobiliteits-en infrastructurele vraagstukken binnen OV;
2. Aantoonbare werkervaring met het schrijven beleidsstukken;
3. Uurtarief maximaal €115,- exclusief BTW /inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker op het gebied van mobiliteits-en infrastructurele vraagstukken binnen OV (40 punten);
  5. Aantoonbare werkervaring met besluitvorming processen tussen rijk, provincie en gemeente Noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (35 punten);
  6. Aantoonbare werkervaring in het schakelen tussen strategische vraagstukken op de lange termijn en praktische vraagstukken die vandaag en morgen spelen (noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv); (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent een resultaatgerichte teamspeler die acteert vanuit kansen;
 • Je bent verbindend en samenwerkingsgericht;
 • Met een omgevingsbewuste aanpak weet je verbinding te leggen tussen partijen (lokaal, regionaal, nationaal) en inhoudelijke thema’s;
 • Je bent flexibel in denken en doen. Je bent in om te schakelen tussen strategische vraagstukken op de lange termijn en praktische vraagstukken die vandaag en morgen aan de orde zijn;
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 3 juli 2023 van 15:00 uur tot 17:00 uur.De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op  woensdag 30 mei 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 24 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt vrijdag 23 juni 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 40 uur, HBO, januari 2024, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.