Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-09-21

Organisatie
De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht
De opdracht valt uiteen in 2 delen:

  1. Vervanging van de beleidsadviseur sport en gezonde leefstijl voor 8 uur per week. Specifiek voor het onderdeel Terugdringen middelengebruik. Voor de periode 1 oktober 23 tot 1 september 24.
  2. Onderzoek en advies tav de 2 dorpshuizen voor 4 uur per week. Periode 1 oktober 23 tot 1 februari 24

Implementatie van het GALA voor 4 uur per week. Periode 1 oktober 23 tot 1 februari 24

Ad 1 Dit betreft het -mede- opstellen van een preventie- en handhavingsplan, beleid alcoholpreventie en beleid overige middelen.

Ad 2 Een kort onderzoek naar het functioneren (bezetting, type activiteiten etc) van de dorpshuizen en een advies hoe hiermee verder.
Ondersteuning bij de implementatie van het plan van aanpak GALA. Dit betreft de lokale uitvoering van het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). In het GALA hebben Rijk, gemeenten en verzekeraars afspraken gemaakt over preventie, versterking van de sociale basis en sport & bewegen.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur (intern of extern) met soortgelijke opdrachten bij een gemeente;
2. Aantoonbare werkervaring met (bestuurlijke) processen en advisering bij de overheid;
3. Uurtarief maximaal € 95,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van culturele en maatschappelijk vorming of social work;
5. Beschikbaar per 2 oktober 2023 voor 16 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur en projectleider (intern of extern) met opdrachten op het gebied van preventie en welzijn bij een gemeente (50 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met (bestuurlijke) processen en advisering bij een gemeente (30 punten);
8. Aantoonbaar werkgevers netwerk in regio Zuid-Oost Utrecht respectievelijk gemeente Wijk bij Duurstede blijkend uit werkervaring (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Resultaatgericht met oog voor draagvlak
– Planmatig kunnen werken op basis van een helicopterview en flexibiliteit
– Transparante en pro-actieve werkwijze, heldere communicatie

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 25 september 2023 van 13.00 uur tot 15.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 22 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 21 september 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 21 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 22 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 31 januari 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.