Zuid-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-09

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners. 

Waar ga je dat doen?
Je wordt lid van ons team Maatschappelijke ontwikkeling. Een team dat constant passende sociale faciliteiten wil bieden aan de inwoners van onze verschillende kernen. Binnen en buiten de regio worden we geregeld gevraagd door andere gemeenten naar onze aanpak als voorbeeld binnen het sociaal domein. We staan nauw in contact met onze inwoners en onze integrale aanpak zorgt ervoor dat we thema-overschrijdend werken. Je past bij ons als je houdt van inhoudelijke afwisseling en verantwoordelijkheden. Binnen het team zijn altijd nieuwe mogelijkheden aanwezig voor verbreding en afwisseling van klussen en taken.

Opdracht
Onze gemeente staat voor grote opgaven binnen het sociaal domein. Een daarvan is het zelf organiseren van de Jeugdhulp. De nieuwe inrichting hiervan is in volle gang. Naast de lokale inkoop van jeugdhulp neemt de Gemeente Alphen aan den Rijn actief deel aan de inkoop van jeugdbescherming in de regio Holland Rijnland. Ook hier zijn volop ontwikkelingen gaande. Met name op het gebied van jeugdbescherming zoeken we een ervaren beleidsadviseur.

Jij gaat een belangrijke rol vervullen met jouw expertise op het gebied van Jeugdzorg. Je vertegenwoordigt de gemeente Alphen aan den Rijn o.a. bij de Jeugdbescherming namens regio Holland Rijnland, je neemt deel aan regionale beleid overleggen en zet je in voor regionale samenwerkingen. Je bent in gesprek met de gecertificeerde instellingen: je organiseert ontwikkeltafels met alle partners in de veiligheidsketen en bent ook betrokken bij de (boven-) regionale doorontwikkeling van de jeugdbescherming. Je geeft uitvoering aan de opgaves en activiteiten in het jaarplan regio Holland Rijnland in het kader van jeugdbescherming- en jeugdreclassering. Daarmee druk je een belangrijke stempel op de Jeugdzorg in de regio. Je adviseert proactief het management en bestuurders zodat zij tot besluitvorming kunnen komen. Je zorgt voor afstemming en college besluiten over RET, Service Organisatie Zorg (SOZ) en raadsinformatiebrieven.

Als beleidsadviseur Jeugd speel je naast regionaal, ook intern een belangrijk rol. De regionale ontwikkelingen die spelen op het gebied van jeugdbescherming moeten ook goed worden geborgd in de lokale jeugd- en gezinsteams. Er moet een goede samenwerking ontstaan tussen de lokale jeugd- en gezinsteams en de jeugdbeschermers. Je staat aan de lat om goede werkafspraken te maken rondom de processen m.b.t. veiligheid en jeugdbescherming tussen beide partijen en deze onderwerpen goed te borgen in het beleid van de lokale jeugd- en gezinsteams. Hierbij worden ook andere belangrijke samenwerkingspartners betrokken zoals de lokale veiligheidskamer en Veilig Thuis.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Aantoonbare werkervaring op de vlakken Jeugddomein en jeugdbescherming;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur op het gebied van Jeugd binnen een gemeentelijke organisatie (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met met (sub)regionale processen en afstemming daarvan (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het samenwerken met diverse partners in regionaal verband op het gebied van jeugd (15 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar om te starten in augustus 2023 voor tenminste 32 uur per week (15 punten);
8. Detavast constructie: kandidaat is eventueel bereidt om bij wederzijdse interesse na de complete duur van de opdracht kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Jij houdt van afwisseling en staat achter een integrale aanpak binnen het sociaal domein. Je kunt daarom uitstekend netwerken en samenwerken, zowel intern als extern. Jouw maatschappelijke betrokkenheid weet je te combineren met een zakelijke inslag.
Je verstaat de kunst om helder en objectief ambtelijk advies te geven en de verbinding te zoeken tussen de verschillende bestuurlijke, uitvoerende en maatschappelijke belangen die spelen.

 Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11A.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 14 of dinsdag 15 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 11 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 7 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 9 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 10 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.