Zuid-Holland
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-08

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent: werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Opdracht
Als ervaren verkeerskundige ga je aan de slag met geselecteerde beleids- en adviestaken. De keuze voor precies welke taken laten we mede afhangen van je specifieke kennis en kunde. Het kan gaan om: parkeerbeleid, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Enige jaren ervaring met gemeentelijk parkeerbeleid is een must.  Daarnaast kan het gaan om projectmatige werkzaamheden op het gebied van openbaar vervoer en fietsacties. Daarbij wordt senioriteit, een integrale benadering en oog voor projectbelang verwacht.

Vereisten / knock-out criteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsadviseur vervoer/ mobiliteit/ verkeer;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van verkeerskunde, vervoerskunde of sociale geografie (15 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar bij een gemeente  (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsadviseur vervoer/ mobiliteit/ verkeer in de afgelopen 6 jaar (35 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur met als aandachtsgebied parkeerbeleid (25 punten).

Competenties
– Ondernemingszin: je pakt in het werk nieuwe zaken aan en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen;
– Creatief: je komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen. Je weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken;
– Visie: je neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat je op de lange termijn te richten;
– Omgevingsbewustzijn: je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Je speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied;
– Regisseren: Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Je geeft vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat. Je zet de grote lijnen uit en spreekt de individuele ‘spelers’ aan op hun eigen bijdrage.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 30 september 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.