Zuid-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-09

Organisatie
Midden-Delfland is niet zomaar ‘een gemeente’. Het grijze pak past ons niet. We hebben oog voor onze inwoners, het landschap, de karakteristieke dorpen en elkaar.

Opdracht
Je gaat aan de slag met opstellen, implementeren en actualiseren van BRP-beveiligingsplannen, zelfevaluaties BRP en waarde documenten. Daarnaast ga je aan de slag met het opstellen van gemeentelijke verordeningen en beleidsregels binnen het domein van Burgerzaken.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker burgerzaken bij een gemeente in de laatste 5 jaar;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het laten vaststellen van verordeningen en regelingen voor zelfevaluatie in de laatste 10 jaar;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als beleidsmedewerker burgerzaken bij een gemeente (40 punten);
5. Kennis van en werkervaring met beleidsregels en verordeningen (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met opstellen, implementeren en actualiseren van BRP-beveiligingsplannen, zelfevaluaties BRP en waarde documenten (20 punten); 
7. Uurtarief maximaal € 95,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet (100 punten wat minimumeis betreft).

Competenties

  • Analytisch vermogen
  • Integer
  • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  • Samenwerken

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

17 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.