Groningen
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-02

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Als medewerker van het team Duurzame Ontwikkeling draag jij bij aan de uitvoering van de ‘Aanpak Duurzame Ontwikkeling’. Doel van deze aanpak is duurzaamheid binnen de organisatie een sterkere positie te geven. Via de aanpak draagt de provincie concreet bij aan duurzame doelstellingen van Rijk, EU en Verenigde Naties. Dit doe je door jouw collega’s kennis te laten maken met een duurzame aanpak zodat duurzame ontwikkeling bij alle werkzaamheden een logisch en integraal vertrekpunt wordt. Daarnaast adviseer je in- en extern over duurzaamheid in beleid, programma’s, projecten, uitvoering en subsidies. Wij zoeken daarom iemand met goede sociale vaardigheden die zelf het initiatief neemt om collega’s uit diverse domeinen en op verschillende niveaus in gesprek te gaan over de verduurzaming van hun werkzaamheden. Dit kan zowel informerend als motiverend zijn;

Concreet betekent dit dat jij je bezighoudt met het:

 • faciliteren en coördineren van groepen mensen rondom duurzaamheidsvraagstukken
 • implementeren van duurzame ontwikkeling bij alle provinciale activiteiten;
 • agenderen van duurzaamheidsvraagstukken bij stakeholders
 • uitbreiden en onderhouden van de Interne Duurzaamheidsmonitor
 • vergroten van bewustwording van duurzaamheid binnen de organisatie.

Je vindt duurzaamheid belangrijk en je straalt dit ook uit in jouw doen en laten. Je kunt goed samenwerken en bent een echte netwerker. Je weet het thema duurzaamheid op diverse manieren aan te kaarten bij zowel andere enthousiastelingen als mensen die andere prioriteiten hebben. Zowel verbaal als schriftelijk ben je communicatief sterk. Je bent inhoudelijk vaardig, kunt je snel nieuwe informatie eigen maken en hebt bij voorkeur ervaring met het Ambitieweb van de Aanpak Duurzaam GWW, de Sustainable Development Goals, circulaire economie en brede welvaart.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker bij een overheidsinstelling;
3. Aantoonbare beleidservaring op het gebied van duurzaamheid.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker op het gebied van duurzaamheid bij een overheidsinstelling (40 punten);
5. Aantoonbare kennis van duurzaamheid (People, Planet, Profit) (20 punten);
6.  Aantoonbare werkervaring met de Sustainable Development Goals, brede welvaart en circulaire economie (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van hoger management/direct (noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Sociale vaardigheden;
 • Kennis duurzaamheid;
 • Een open en toegankelijke houding waarmee je gemakkelijk mensen aan je kunt binden om duurzaamheid steviger in de organisatie te zetten.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 6 juli 2023 van 13:00 uur tot 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 5 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 3 juli 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 uur, 4, 5 maand, Groningen, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.