Zuid-Holland
Geplaatst 2 weken geleden
2023-09-28

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo’n 160 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 27 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s.

Onder het Sociaal Domein vallen alle inspanningen die verricht worden omtrent participatie, zelfredzaamheid, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Dit gebeurt primair op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid.

Als team staan we voor een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen mee telt en naar vermogen mee kan doen. We zijn er voor de kwetsbaren in de samenleving. We streven naar een Krimpen aan den IJssel zonder armoede en mentale problemen. De uitvoering van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, Wet publieke gezondheid en Wet inburgering dienen op zo’n kwalitatief niveau te zijn dat voldoende maatschappelijke participatie in de samenleving kan ontstaan.

We zijn in 2021 koplopergemeente cliëntondersteuning geworden. Cliëntondersteuning helpt inwoners passende zorg, begeleiding en voorzieningen te regelen. Binnen het koploperproject gaan  wij aan de slag met onderstaande twee punten:

 • Meer inzicht in de behoefte aan en aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning;
 • De functie van cliëntondersteuning beter vindbaar maken, door de functie om en bij “de toegang” te organiseren.

Opdracht
– Je bent de beleidsmedewerker/projectleider voor het project koplopergemeente (onafhankelijke) cliëntondersteuning;
– Je stelt in samenwerking met de betrokken partners een actieprogramma op;
– Je zorgt er voor dat de functie cliëntondersteuning duidelijk omschreven wordt en indien nodig verder ontwikkeld wordt;
– Je helpt mee aan het verbeteren van de bekendheid van cliëntondersteuning;
– Je organiseert bijeenkomsten en vraagt hieromtrent offertes op;
– Je doet onderzoek naar de behoefte aan en aanbod van cliëntondersteuning.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur in het sociaal domein binnen een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur in de afgelopen 10 jaar in het sociaal domein bij een gemeente (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het bevorderen van de samenwerking tussen externe partners en gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het opstellen van beleidsregels en verordeningen binnen een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Uurtarief maximaal €95,- exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werk verkeer (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Ondernemend;
 • Teamspeler;
 • Secuur;
 • Proactief;
 • Communicatief sterk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 9 oktober 2023 van 10.30 uur tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 6 oktober 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 27 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 28 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 29 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-24 uur, 2 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.