Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2023-11-01

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Het Maatschappelijk Domein staat voor, achter en naast de inwoners van Purmerend en Beemster. We houden ons bezig met zaken die de inwoner direct raakt. Onze opgave is de zaken zo te organiseren dat inwoners zich geholpen en gehoord voelen. Als domein zijn wij voortdurend in ontwikkeling. 

Binnen het Maatschappelijk Domein zijn we op zoek naar een energieke Beleidsmedewerker Toegankelijkheid die kan verbinden en zicht heeft op het belang van verschillende betrokkenen, extern en intern.

Als de beleidsmedewerker Toegankelijkheid bij de gemeente Purmerend heb jij een cruciale rol in het vormgeven van een inclusieve stad. Jij bent hét aanspreekpunt voor beleidsmatige vraagstukken rond dit thema. Samen met collega’s, partners en inwoners werk je samen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid op Toegankelijkheid. Je fungeert als brug tussen de organisatie, het beleid en de praktijk, je zorgt ervoor dat de stem van de doelgroep gehoord wordt in allerlei besluitvormingen. Jouw inzet en drive zijn van onschatbare waarde bij de uitvoering van het huidige Toegankelijkheidsagenda, hierbij heb je een coördinerende rol in de uitvoering, het bijstellen en het monitoren. De taken variëren van bestuurlijke advisering, het uitvoeren van projecten, campagnes, activiteiten tot het onderhouden van contacten met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Je komt te werken binnen het team Beleidsontwikkeling van het Maatschappelijk Domein. Binnen dat team werken we aan strategische beleidsvorming op het gebied van o.a.  Zorg, Welzijn, Sport, Cultuur, Jeugd, Wonen, Onderwijs en Gezondheidszorg.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
2. Een maximaal uurtarief van € 85,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
3. Uiterlijk beschikbaar per 30 november 2023 voor 32 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van bestuurlijk adviseren bij een gemeente (25 punten);
5. Aantoonbare kennis van het maatschappelijk domein (benoem duidelijk in het cv waar deze kennis is opgedaan) (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen het maatschappelijk domein op het gebied van toegankelijkheid (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
7. Aantoonbare geboekte resultaten in het samenwerken met inwoners, ondernemers en diverse maatschappelijke partners (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten).

 Competenties

 • Je bent communicatief sterk, zowel naar inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers als naar bestuurders of collega’s;
 • Je kunt snel schakelen tussen verschillende dossiers (flexibiliteit);
 • Je kunt goed samenwerken en gaat voor het resultaat;
 • Je kunt goed luisteren;
 • Je hebt een “er-op-af-gaan-mentaliteit”.

 
Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag  t/m vrijdag, in overleg in te vullen.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats in week 45 (6  t/m 10 november 2023). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 31 oktober 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 1 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 2 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.