Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2023-11-05

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied. 132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Wij zoeken wegens ziektevervanging een schone buurtcoach. De Schone Buurt Coaches van de Gemeente Alphen aan den Rijn geven een gezicht aan het afval- en grondstoffenbeleid in de praktijk. Zij zoeken proactief contact met bewoners, bedrijven en groepen in de gemeente om goed gedrag te stimuleren, kennis te vergroten en participatie te bevorderen. Hiervoor gebruiken zij een aantal beleidsmatig vastgestelde instrumenten zoals gedragsbeïnvloeding door uitingen en acties, participatie bevordering van opschoonvrijwilligers en containeradoptanten, educatie van scholieren en communicatie door campagnes en social media. De Schone Buurt Coaches zijn onderdeel van het team Beleid Openbare Ruimte.

Het doel van de Gemeente Alphen aan den Rijn is om zoveel mogelijk inwoners en bedrijven te helpen met het voorkomen van afval en zwerfafval en het belang van grondstoffen scheiden aan iedereen duidelijk te maken.

Jouw werkterrein is de straat. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de ca. 600 vrijwilligers en containeradoptanten in de gemeente en onderhoudt proactief contact. Je bent een regelaar en werkt nauw samen met de collega’s van o.a. U&S, Handhaving en Wijken en Kernen om de straten schoon en netjes te houden. Je bedenkt en organiseert samen met de andere Schone Buurt Coaches opvallende acties zodat er continue aandacht is voor een schoon Alphen aan den Rijn.

Verder houd je de vrijwilligersadministratie bij, beantwoord telefonische en emailvragen en monitor je de impact van de middelen (containerborden, Street art, communicatie) die worden ingezet om het gedrag van inwoners en bedrijven positief te veranderen.

Je ondersteunt de coördinator en de  educatieve Schonen Buurt Coach met kinderactiviteiten en lessen voor nieuwe Nederlanders. Samen met je collega Schone Buurt  Coaches ben jij het schone gezicht van Gemeente Alphen aan den Rijn naar buiten!

Taken:

 • Opschoondagen en acties organiseren en zoveel mogelijk buurtbewoners betrekken;
 • Uitreiken van aangevraagd materiaal (grijpers, handschoenen, hesjes) en instrueren van containeradoptanten;
 • Administratieve werkzaamheden zoals lijsten met opschoonvrijwilligers, en container- adoptanten onderhouden en NAW gegevens bijhouden. Lijsten met uitgeleend materiaal bijhouden;
 • Mailverkeer met opschoonvrijwilligers, containeradoptanten, externe en interne stakeholders;
 • Deelnemen aan wijk- en buurt overleggen, samen oplossingen bieden in de diverse gebieden met betrekking tot afval. Regulier overleg met Handhaving, U&S, gebiedsadviseurs, bewonersgroepen;
 • Gesprekken voeren met ondernemers, aantonen van afvalcontract, 25 mtr regel en schone winkelstraten in samenwerking met handhaving;
 • Bij plaatsingen voorkomen door borden te laten plaatsen bij de ondergrondse containers, nudging spuiten bij ondergrondse containers en het wekelijks monitoren van de hotspots;
 • Meldingen/verzoeken/klachten van alle vrijwilligers beantwoorden en/of oplossing voor zoeken in de straat of wijk;
 • Inwoners aanspreken op de straat bij het verkeerd aanbieden van afval;
 • In de zomermaanden rondom de recreatiegebieden aanwezig zijn, bewoners erop wijzen dat ze het afval in de prullenbakken deponeren, uitdelen afvalzakjes.

Vereisten / knock-outcriteria:
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare administratieve werkervaring;
2. Maximaal uurtarief van € 70,- incl. reiskosten woon-werk verkeer / fee Flextender en excl. BTW;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender:
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als buurtcoach; (35 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als buurtcoach met het beheer van afval in de openbare ruimte; (15 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met inwoners participatie betreffende afval beheer; ( 25 punten)
7. Minimaal 2 jaar werkervaring met het begeleiden van vrijwilligers (benoem dit duidelijk in het cv); (25 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je  bent communicatief vaardig en vindt het leuk om met veel mensen in contact te komen. Je kunt mensen overtuigen en weet veel van afval, grondstoffen en zwerfafval. Je bent een doener en een regelaar door zelf het goede voorbeeld te geven. Je bent flexibel en vind het niet erg om soms in de weekenden te moeten werken. Samenwerken is jouw ding, samen met je collega’s zet je graag een mooi resultaat neer. Je schrijft makkelijk en bent goed in de Nederlandse taal. Je bent gericht op samenwerking en houdt van dynamiek en diversiteit in je functie. Achter het bureau of op straat: je bent flexibel in werkzaamheden en werkdagen. En vooral heb je een groot hart voor het milieu!

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals: 2

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr – ( Za )

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week 45 of 46. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 3 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 31 oktober 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 1 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 6 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.