Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-18

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 500medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vier domeinen. Ze werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. De kernwaarden van de gemeente Rijswijk zijn Toegewijd, Betrokken, Betrouwbaar en Deskundig.

Team
Je komt te werken in een boeiende en dynamische omgeving binnen team Communicatie en Participatie. Dit team bestaat uit woordvoerders, communicatieadviseurs, communicatiemedewerkers en gebiedsregisseurs. Jouw werkveld bevindt zich binnen het domein Ruimte. Daarbinnen vallen meerdere teams die zich bezig houden met bouwen, wonen, bereikbaarheid en mobiliteit en de inrichting en het onderhoud van het openbaar gebied. Ook de grote gebiedsontwikkelingen vallen binnen het domein Ruimte, waaronder de uitbreidingswijk Rijswijk Buiten. 

Opdracht
Als communicatieprofessional ga jij in ieder geval aan de slag in het gebied RijswijkBuiten. Jij draagt onder andere bij aan de profilering van deze nieuwe, duurzame woonwijk. t. Je adviseert op het gebied van interne en externe communicatie. Je coördineert de werkzaamheden die door de andere betrokken communicatieprofessionals of evt. extern ingehuurde experts zoals fotografen of videoproducenten worden uitgevoerd. Je weet wat er binnen én buiten leeft en speelt, geeft er betekenis aan en vertaalt dit in strategische en concrete adviezen. Je onderhoudt en benut hiervoor een (breed) intern en extern netwerk. Naast je adviesrol voer je ook communicatieopdrachten zelfstandig uit. Schakelen tussen advisering en het creëren van communicatiemiddelen gaat je makkelijk af. Je monitort de resultaten en bewaakt de aansluiting op de gezamenlijke en gemeentelijke profilering. Je draagt samen met je collega’s bij aan een communicatieve organisatie.

Je werkt zelfstandig, bent ondernemend en je bent een stevige gesprekspartner voor de organisatie. Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied en neemt vernieuwende ideeën mee. Je bent een creatieve denker en doener in één. Daarbij ben je een kei in het schrijven van heldere teksten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Beschikbaar voor minimaal 16 uur per week gedurende de opdracht, inclusief verlengingen;
3. Uurtarief maximaal € 75,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als communicatieadviseur bij een gemeente;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van communicatie of journalistiek (25 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als communicatieadviseur bij een gemeente (30 punten); 
8. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van heldere teksten (duidelijk weergeven in het cv middels een voorbeeld) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met communicatiewerkzaamheden in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek-bestuurlijke organisatie (15 punten);
10. Per direct beschikbaar (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Omgevingssensitiviteit;
– Plannen en organiseren;
— Samenwerken;
– Creativiteit;
– Overtuigingskracht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.