Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-15

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Voor het project Uitvoerings- en Handhavingsstrategie zoeken wij een bevlogen, creatieve en ervaren communicatie adviseur. Wij willen de strategie zowel intern als extern naar diverse doelgroepen communiceren met als doel draagvlak en begrip te creëren. Extern betreft de doelgroep met name onze deelnemers en tevens opdrachtgevers van onze organisaties; 16 gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland. Van jou verwachten we onder andere dat je meedenkt en helpt bij de voorbereiding van een twee- tot viertal bijeenkomsten voor gemeenteraadsleden en statenleden. Onze bestuursleden moeten uiteindelijk de strategie vaststellen, echter we willen tijdens dit traject ook de raden en staten middels deze bijeenkomsten informeren en input die verkregen wordt, verwerken in de strategie. Daarnaast moeten ook de (handhaving)partners geïnformeerd worden. Een interactieve en creatieve invulling wordt gewaardeerd. Verder willen we communiceren over de voortgang van het traject zowel intern als extern bijvoorbeeld via intranet en andere media. Hiervoor stel je een plan van aanpak op om op onderscheidende wijze communicatie in te zetten om dit doel in een bepaalde geplande tijd te behalen. Je bent zowel verantwoordelijk voor het opstellen als het uitvoeren van het plan. Je werkt planmatig in een projectgroep samen met specialisten. Je weet de juiste informatie boven tafel te krijgen en deze effectief in te zetten met het gebruik van onderscheidende communicatiemiddelen naar de doelgroepen. De focus van de activiteiten liggen in mei tot half juli. Het tot stand komen van deze op te stellen strategie betreft een dynamisch proces waarbij het zwaartepunt in mei tot en juli zal liggen. Het project is al van start gegaan.   

Vereisten / knock-outcriteria
1.  Minimaal een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als communicatie adviseur.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau in de richting van communicatie (20 punten);
4. Minimaal 6 jaar ervaring in de laatste 10 jaar als communicatie adviseur (25 punten)
5. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente/overheidsinstelling (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een plan van aanpak (15 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring projectleider (10 punten);
8. Per direct beschikbaar en er is aangegeven in de notities voor hoeveel uur per week beschikbaar (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Sterke redactionele kwaliteiten en vlotte pen (inclusief co-plannen)
 • Ruime ervaring met vormgeving en trafficmanagement
 • Pro-actief
 • Moet volledig zelfstandig en planmatig kunnen werken
 • Hands on mentaliteit (een echte doener)
 • Een organisator in hart en nieren
 • Gedegen kennis social media
 • Communicatief sterk
 • Enthousiaste en open persoonlijkheid

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 22 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 19 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 12 mei, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 15 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 16 mei 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

4 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.