Noord-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-14

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’  

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht
Je vervangt een collega die tijdelijk een andere functie in de organisatie gaat doen. Je monitort (en rapporteert over) online media op ontwikkelingen in de buitenwereld die voor Huizen relevant kunnen zijn en op geluiden en gevoelens uit de Huizer samenleving, die van invloed kunnen zijn op het beleid van de gemeente Huizen. Vragen die via dit kanaal binnenkomen beantwoordt je snel, compleet en op een toegankelijke manier. Je schrijft en redigeert teksten, zodat deze aansluiten bij de ontvanger en passen bij de stijl én tone of voice van de gemeente Huizen. Jouw creatieve ideeën vertaal je naar effectieve communicatietrajecten, waarbij maatwerk vanzelfsprekend is. Ook begeleidt je de totstandkoming van communicatieproducten, zoals de wekelijkse vlog van de burgemeester en de wekelijkse gemeentepagina. Je bewaakt de resultaten op inhoud, vorm en tijdige oplevering. Vragen vanuit de media zet je intern uit en beantwoord je. Het organiseren van bijeenkomsten en het deelnemen aan (tijdelijke) project/werkgroepen is onderdeel van je functie.

Taken / werkzaamheden

 • Schrijven en/of redigeren artikelen voor de wekelijkse gemeentepagina De Omrooper;
 • Plaatsen van deze Omrooperberichten op huizen.nl en delen op sociale media;
 • Schrijven en/of redigeren van persberichten en redactionele producties;
 • Dagelijks volgen sociale media (twitter, facebook, Instagram), plaatsen van content op deze media en beantwoorden vragen. Je werkt hiervoor met het systeem OBI4wan;
 • Zoekopdrachten inrichten en omgevingsanalyses maken rondom actuele onderwerpen;
 • Maken, gebruiken en actualiseren van de contentkalender voor berichtgeving in de mix van kanalen;
 • Bijhouden e-mailbox van het team communicatie, zet de (pers)vragen die daar binnenkomen uit en beantwoordt deze;
 • Bijdragen aan de totstandkoming van communicatieplannen voor projecten en activiteiten en t vastgestelde communicatieplannen (mede) uitvoeren;
 • Bijdragen aan en/of maken van communicatieproducten, zoals flyers en posters en de wekelijkse vlog van de burgemeester;
 • Deelnemen aan werk- en/of projectgroepen;
 • Onderhouden van contacten met collega’s in en buiten het team.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2023 voor 32 uur per week;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
3. Uurtarief maximaal € 60,- euro exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als communicatiemedewerker bij een gemeente in de afgelopen 3 jaar.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als communicatiemedewerker bij een gemeente (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken bij een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met social media kanalen en het systeem Obi4wan (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het maken van omgevingsanalyses (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het schrijven en redigeren van persberichten en redactionele producties (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met de vormgeving van online en offline materiaal, bijvoorbeeld via Canva (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met woordvoering (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Omgevingsbewust;
 • Resultaatgericht;
 • Klantgericht;
 • Samenwerkend;
 • Flexibel;
 • Initiatiefrijk;
 • Zelfstandig;
 • Plannen en organiseren.

Beoordelingssystematiek

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 17 augustus 2023 tussen 12.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 16 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 11 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 14 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 15 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28-32 uur, 5 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.