Zuid-Holland
Geplaatst 4 weken geleden
2023-09-04

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
Gemeente Rijswijk is op zoek naar een consulent Vroeg Eropaf. Met ervaring op het terrein van outreachend werken en schuldenproblematiek.

Team Vroeg Eropaf
Huisuitzettingen, het afsluiten van energie of water of het niet of onvoldoende verzekerd zijn tegen ziekte- en zorgkosten veroorzaken veel persoonlijk leed, hebben ernstige maatschappelijke gevolgen en kosten bovendien veel geld. Hoe eerder we zaken signaleren, hoe groter de kans wordt op structurele oplossingen.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor het Team Vroeg Eropaf. Het Team Vroeg Eropaf stelt zich ten doel de inwoners met geldzorgen te vinden en hen te ondersteunen bij hun zoektocht naar hulp en hen over de streep te helpen om hulp te accepteren. Dit doen wij vanuit de visie van stress sensitieve dienstverlening.

Wat ga je doen?
Eén van jouw belangrijkste taken als Consulent Vroeg Eropaf is dat je contact gaat opnemen met inwoners van Rijswijk met betalingsachterstanden. Dit doe je in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Jij en je collega’s gaan bellen en/of op huisbezoek om zo mensen met (beginnende) financiële problemen te vinden, op weg te helpen en indien nodig te motiveren voor de schuldhulpverlening. Ook ben je actief voor pilots, die gaan starten, zoals het bereiken van mensen met langdurige achterstanden in premiebetaling bij de zorgverzekering of het bespreken met werkgevers welke wegen zij kunnen bewandelen om personeel met financiële zorgen te helpen.

Je zult geen langdurige begeleiding voor je rekening nemen. In maximaal vier weken (!) probeer je zoveel mogelijk van de problemen te verhelpen of door te verwijzen naar hulp op plekken waar dat wel te vinden is, zoals de collega’s van Schuldhulpverlening of het Sociaal Wijkteam. Je hebt daarna ook vervolggesprekken, als blijkt dat iemand niet terecht komt bij de hulp die nodig leek, of de hulp niet passend was of als blijkt dat de afspraken niet goed worden nagekomen; Je blijft klaar staan om een nieuwe oplossing te zoeken.

Je verdiept je in iemands leefwereld en blijft vrij van oordeel. Op alle leefgebieden signaleer je waar behoefte aan is bij de inwoner. Je kijkt naar de ondersteuningsbehoefte om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen.

Je vervult een pioniersrol en hebt een proactieve rol. Daarbij past het dat je nieuwgierig en vindingrijk bent om tot nieuwe inzichten te komen en deze verder uit te bouwen. Je werkt samen met consulenten Inkomen, consulenten schuldhulpverlening van het Financieel Servicepunt, consulenten van het Serviceteam Geldzaken, het Sociaal Wijk Team en maatschappelijke instanties.

Je rapporteert over jouw bevindingen.

Let op: Detavast constructie is eventueel mogelijk: er bestaat een kans dat de kandidaat, in goed overleg, na het uitvoeren van de opdracht inclusief verleningen kosteloos in dienst kan treden.

Het profiel van de consulent Vroeg Eropaf
De kernwaarden van Rijswijk zijn toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid. Dat mag je van ons verwachten en dat verwachten wij ook van jou. Verder kun je je werk als Consulent Vroeg Eropaf goed én met plezier doen als je ervaring met outreachend werken en ‘achter de voordeur’ komen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 14 september 2023 voor minimaal 28 uur per week voor de gehele duur van de opdracht, inclusief verlengingen;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het begeleiden van geld-en schuldenproblematiek of actief benaderen van inwoners met betalingsachterstanden;
4. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
5. Uurtarief maximaal € 65,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van social work, maatschappelijk werk, pedagogiek, psychologie of sociaal juridische dienstverlening (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met vroegsignalering (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in (het tot stand brengen van) samenwerking met hulpverleners op het gebied van brede sociale problematiek (40 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het IT-systeem voor vroeg signalering Inforing (RIS) (10 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:
– Laagdrempelig;
– Daadkrachtig;
– Flexibel;
– Oplossingsgericht;
– Brede kennis van de sociale kaart in de gemeente Rijswijk;
– Kennis en affiniteit met de doelgroep;
– Begrip voor stress bij schulden;
– Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Voor deze opdracht geldt een uurtarief van maximaal € 65,00 incl. reiskosten en fee Flextender / excl. BTW.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 36 uur, 8 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.