Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-08-28

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.  Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Als contractmanager kun je worden ingezet voor projecten binnen team Trambedrijf Projectmanagement (TPM). Voorbeelden daarvan zijn:
– Sloop en aanleg voorzieningen ten behoeve van een busstalling;
– Voorbereiding en realisatie van een Chauffeursvoorziening;
– Ontwerp en aanleg van verbetering van tramhaltes.

Als contractmanager ga je samenwerken binnen integrale projectteams, veelal binnen een IPM-structuur.

De projectmanager is (eind)verantwoordelijk voor het boeken van het projectresultaat. Als (technisch) contractmanager richt jij je binnen de projecten op de contractuele onderwerpen vanaf de tender, van voorbereiding tot uitvoering.
Je bent o.a. verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:
– Adviseren en vaststellen van de inkoopbehoeften (diensten en werken);
– Het opstellen van contractstrategieën en inkoopplannen (samen met de inkoopadviseur); de contractvoorbereiding, het begeleiden van de aanbestedingsprocedures, contractbeheersing, daarbij de contractuele bewaking naar tijd, geld, kwaliteit en risico’s;
– Het onderhouden van contacten met externe adviesbureau’s en aannemers;
– Het onderhandelen met marktpartijen over ramingen, indexeringen, claims, verzoeken tot wijziging, meer- en minderwerk en marktconformiteit van gehanteerde eenheidsprijzen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met contractmanagement in de afgelopen 6 jaar binnen technisch georiënteerde organisaties of overheden;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met UAV-GC contracten in de afgelopen 6 jaar.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van civiele techniek of bedrijfskunde (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager met infrastructurele/mobiliteitsprojecten (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager met OV-projecten binnen een overheidsinstantie (40 punten);
7. Aantoonbare kennis van de aanbestedingswetgeving (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen
Samenwerken binnen en buiten het projectteam;
– Flexibel, wanneer nodig vasthoudend;
– Initiatiefrijk;
– Resultaatgericht.

Vaardigheden
Analytisch;
– Communicatief– Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Kennis
– Contracten, zoals RAW en UAV-gc;
– Werken in bouwteams;
– Aanbestedingswetgeving;
– Risicomanagement, projectbeheersing en kwaliteitsnormering.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Uurtarief maximaal €105,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (in overleg)
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 5 september 2023 tussen 13.00 en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 1 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 24 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 25 augustus 2023, 09.00 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 29 augustus 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 20 - 28 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.