Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-08

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Als interim programmamanager beheer openbare ruimte (BOR) bepaal je de benodigde structuren om strategisch en planmatig het beheer op te pakken. Jij coördineert de verschillende werken van de medewerkers binnen de afdeling en vertaalt politiek en/of maatschappelijk gevoelige zaken naar het team. Je bewaakt de integraliteit en besluitvorming, werkt zelfstandig en in samenwerking met de verschillende vakdisciplines binnen BOR. Jij bent namelijk de verbindende rol tussen deze disciplines. De HR verantwoordelijkheid ligt bij de teammanager maar in deze rol heb je wel een voorbeeldfunctie. Je spreekt je uit, ook op gedragsniveau, waarbij je resultaatgericht en coachend stuurt. Bewoners, ondernemers, projectleiders, beheerders, wijkmanagers, ambtelijk opdrachtgevers; ze hebben allemaal hun eigen ideeën over hoe de openbare ruimte van onze omgeving op orde blijft. Op natuurlijke wijze weet je ieders belangen te achterhalen en creëer je onderling begrip als die belangen conflicteren. En je leert ons dat beter te doen.

Wie ben je?
Je bent in staat om mens, inhoud en proces met elkaar te verbinden. Je bent sparringspartner voor de teammanager en medewerkers over vakdiscipline-overstijgende vraagstukken en ons financiële geweten.

Je beschikt over een grote mate van bestuurlijk- en politieke sensitiviteit. Je bent analytisch en samenwerkingsgericht. Een stap vooruit te denken op de ontwikkelingen vind je een uitdaging en handelt daar ook naar. Snel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationele niveau en daarbij een bijdrage leveren op deze drie niveaus is voor jou geen probleem. Kennisdelen en elkaar ondersteunen zijn belangrijke waarden binnen het team. Voor deze rol sta moet je stevig in je schoenen staan; je signaleert en geeft zonder schroom je mening. Door je communicatieve vaardigheden doe je dit op een opbouwende manier en wordt er naar je geluisterd. Je bent iemand die handelt naar je bevindingen. Je weet anderen mee te nemen in de ontwikkeling en verbetering van processen en methoden, bent initiatiefrijk, handelt proactief en reflecteert op je eigen gedrag. Het (politieke) krachtenveld waarbinnen je opereert, doorzie je en je stemt je aanpak hierop af.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Programmamanager / coördinator Beheer Openbare Ruimte bij een overheidsorganisatie;
3. Beschikbaar per 15 mei 2023, voor tenminste 16 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als programmamanager of coördinator beheer Openbare Ruimte bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met adviseren over en monitoren van projecten en de p&c cyclus aan het bestuur (15 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het coördineren van de werkzaamheden binnen het beheer van de openbare ruimte (35 punten);
7. Een maximum uurtarief van €110,- per uur exclusief btw, inclusief reiskosten woon- en werkverkeer en Fee Flextender (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-Communicatief
-Politiek sensitief
-Klantgericht
-Resultaatgericht
-Analytisch
-Omgevingsbewust

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 11 mei 2023 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 mei 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 8 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 9 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.