Zuid-Holland
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-06

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.
In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied.
132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Team Afvalinzameling
Binnen het team Afvalinzameling zijn wij opzoek naar een enthousiaste, betrokken en besluitvaardige planner/ coördinator die zich dagelijks bezig houdt met het plannen van mensen en middelen van de eigen(buiten)dienst, om het afval uit de gemeente Alphen aan den Rijn op te halen.

Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn wordt het afval ingezameld door de eigen buitendienst. Dagelijks rijden er vele soorten voertuigen om rolcontainers, ondergrondse containers, glasbakken en grofvuil op te halen uit de stad, omliggende dorpen en het buitengebied.

Opdracht
Als planner/coördinator verzorg je namens de opdrachtgever het dagelijks in goede banen leiden van het ophalen van het afval. Je zorgt ervoor dat het proces bemensing, materieel en basis op orde zijn. Het aanpassen van de planning in het geval van storingen en calamiteiten. Opstellen van een dagplanning rekening houdend met ziekte, verlof en defecte voertuigen. Regelen dat last-minutewerk wordt uitgevoerd. Het onderhouden van contacten met de werkplaats over reparaties van voertuigen. Onderhouden van contacten met het uitzendbureau over het inhuren van uitzendkrachten. Het communiceren van de planning naar het personeel. Je werkt hierbij met o.a. met het programma AfvalRiss en Waste Vision.

Daarnaast voer je allerlei bijbehorende benodigde administratieve handelingen uit als het uitschrijven van werklijsten, de administratieve werkverdeling, het invoeren van de logistieke gegevens, het zorgdragen voor de juiste en tijdige beschikbaarheid van werkopdrachten en formulieren. Je houdt daarnaast bij dat de medewerkers op tijd de werklijsten, meldingen en verlof aanvragen tijden voorleggen aan de leidinggevende. Tevens controleer je deze administratieve bijbehorende verantwoording hiervan. Tijdens het werk komen er vragen binnen van medewerkers, burgers en bedrijven. Deze eerstelijns vragen beantwoord jij met jouw kennis en expertise.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per uiterlijk 19 juni 2023, voor tenminste 32 uur;
2. Minimaal een afgeronde mbo 3 of 4 opleiding;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator/ planner bij een (semi) overheidsorganisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal een afgeronde mbo 4 opleiding op het gebied van logistiek (25 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator/ planner op het gebied van Afval inzameling (40 punten);
6. Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving rond afvalscheiding en –verwerking, licht dit duidelijk toe in het cv (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de programma’s AfvalRiss en Waste Vision (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Jij werkt graag samen met anderen en blijft rustig als zaken anders lopen als vooraf bedacht.
Je kan snel schakelen en behoudt het overzicht. Je bent communicatief sterk en flexibel.
Je deinst niet terug om mensen aan te spreken op houding en gedrag.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 9 juni 2023 van 08.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 8 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 6 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 7 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 40 uur uur, 9 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.