Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-09-04

Dit is de gemeente Wijk bij Duurstede: Groot genoeg om klein te blijven 
Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met ongeveer 24.000 inwoners en 150 medewerkers een relatief kleine gemeente, waar het fijn is om te wonen en te werken. We zijn klein en dat zien we als voordeel. Want werken voor onze gemeente wil zeggen dat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar ook je handen uit de mouwen steekt en met je voeten in de klei staat. Je weet mét en voor wie je werkt en je ziet het resultaat van je werk in de praktijk tot stand komen. Korte lijnen met inwoners, ondernemers en het bestuur maken je werk interessant. Daarbij zetten we een gezonde dosis pragmatiek in. Naast je vakkennis is er volop ruimte om je talenten in te zetten. Het is denken én doen geblazen hier in Wijk. Daarbij vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen en het leuk hebben met elkaar.
Bij de gemeente Wijk bij Duurstede verwelkomen wij graag mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. We vinden het belangrijk dat jouw talenten en kwaliteiten worden benut en dat je met vertrouwen en plezier je werk kan doen. Verhalen van collega’s over hoe het is om bij ons te werken vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl.

Opdracht
De gemeente Wijk bij Duurstede wil samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de verantwoordelijkheid nemen voor een veilige,  duurzame, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Daar lever jij een belangrijke bijdrage aan. Je bent de spil tussen vergunningverleners, toezichthouders en handhavingsjuristen. Je zorgt voor de werkverdeling binnen het team en maakt inhoudelijke keuzes op basis van het vastgestelde beleid. Je hebt de rol van senior in het team; je bent een echte vraagbaak, pakt de complexe projecten op en stuurt collega’s inhoudelijk aan. Dit doe je in nauwe samenwerking met de teamleider. Je onderhoudt de beleidscyclus van het gemeentelijk VTH-beleid en zorgt voor het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s en jaarverslagen. Ook adviseer je de wethouder en het college met betrekking tot specifieke handhavingszaken en het ontwikkelen van beleidskaders.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Vergunningverlener Toezicht en Handhaving (VTH);
2. Aantoonbare kennis (aantoonbaar gemaakt d.m.v. opleiding) van of werkervaring met het bouwrecht en ruimtelijk bestuursrecht (Wabo, Wro, Bouwbesluit);
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen team vth of als beleidsadviseur vth.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Coördinator Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleid, uitvoeringsprogramma’s en jaarverslagen (20 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van rechten (10 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van handhavingsjurist met het behandelen van bezwaar- en beroepschriften (20 punten);
8. Kandidaat is uiterlijk beschikbaar per 18 september voor tenminste 32 uur per week (10 punten);
9. Kandidaat is in de gelegenheid om 40% van de tijd fysiek aanwezig (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Jij hebt een goed ontwikkelde politieke sensitiviteit en oog voor verschillende belangen en bent daarmee een stevige gesprekspartner voor de wethouder en het college op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Je bent een getalenteerde verbinder met een open en oplossingsgerichte instelling die verantwoordelijkheid neemt voor het werk dat moet gebeuren. Met jouw integrale blik help je mee om de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging goed te kunnen implementeren

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (hybride werken is mogelijk) .

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 7 september 2023 van 14.30 tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 30 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 31 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 5 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.