Zuid-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-17

Organisatie
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden maakt het regelen van jeugdhulp mogelijk voor aangesloten gemeenten. Inkoop van jeugdhulp, contractmanagement, informatiemanagement en het afhandelen van declaraties van gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

Zie voor details onze website www.SbJH.nl

Opdracht
Sturen op de kosten en de kwaliteit van de jeugdhulp houdt ons allemaal bezig. We willen grip krijgen op de ontwikkelingen en zien of de ingrepen het gewenste effect hebben. Data is daarbij onontbeerlijk. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vervult een belangrijke rol in de data- en informatievoorziening in de regio en beschikt over de bouwstenen om effectief met de data aan de slag te gaan. Vorig jaar is de keuze gemaakt om de data analyse en het beheer van de dashboards intern te realiseren. We maken gebruik van Tableau waarin de eerste dashboards en analysetools zijn uitgewerkt. Maar de ambities liggen hoger. Dit heeft geleid tot een releasekalender, met onder andere de wens om zorgpaden, prognoses voor de jeugdhulp en procesinformatie in te richten. Op dit moment hebben we intern onvoldoende capaciteit om alle ambities op tijd te realiseren, en daarom zijn we op zoek naar tijdelijke ondersteuning.

De opdracht voor de data analist is om samen met de huidige data analist de releasekalender te realiseren. Dit betekent onder andere inrichten van dashboards, afstemmen met de gebruikers, adviseren over wijze van presenteren (visualisaties) en het inrichten van rapportages. Daarnaast wordt het Servicebureau ook regelmatig gevraagd voor analyses die (nog) niet in Tableau terug te vinden zijn, ook daar zul je een rol in spelen.

Het betreft een hybride functie: zowel op kantoor als thuis kan deze functie worden uitgeoefend.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring / kennis met Tableau;
3. Aantoonbare werkervaring / kennis met SQL;
4. Aantoonbare werkervaring in de jeugdhulpsector;
5. Aantoonbare werkervaring in een regionaal samenwerkingsverband;
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Data Analist;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Data Analist binnen een overheidsinstelling (35 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in de jeugdhulpsector (30 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in datagedreven werken (20 punten);
10. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ICT (15 punten).

De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat. 

Competenties
– Analytisch vermogen: kan een situatie, probleem of vraagstuk goed analyseren, bekijkt deze vanuit verschillende invalshoeken en onderscheid hierbij hoofd- en bijzaken;
– Resultaatgerichtheid: is actief bezig met het behalen van concrete doelen, heeft doorzettingsvermogen en behoud hierbij de verbinding met de rest van de organisatie;
– Initiatiefrijk: onderneemt zelfstandig actie, signaleert kansen en problemen, komt met passende oplossingen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 23 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 22 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 14 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op gepubliceerd op woensdag 16 augustus 2023 onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 18 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 20 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.