Utrecht
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-07

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Als Data analist Sociaal Domein heb je een uitdagende functie. Je zorgt voor het (laten) uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken en je gebruikt de informatie hieruit in rapportages. Je speelt een faciliterende, coördinerende en uitvoerende rol het gebied van de P&C-cyclus en de informatiemonitor Sociaal Domein. Dit doe je door proactief informatie te verzamelen en te analyseren. En door hier afstemming te zoeken met de strategisch adviseurs en budgetbeheerders. Zo krijg je goede input die nodig is voor de verschillende P&C documenten en de informatiemonitor.

Daarbij zoek je de samenhang tussen de thema’s in het sociaal domein (zoals jeugd, onderwijs en participatie) als andere domeinen als wonen en veiligheid. Je hebt een brugfunctie tussen verschillende afdelingen. Je hebt intensief contact met de financieel- en concernadviseur van de concernstaf. Die is verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de P&C documenten aan de gemeenteraad.

In het team ben jij verantwoordelijk voor het initiëren en voorzitten van bijeenkomsten. Met als doel te komen tot een compleet en kwalitatief goed onderbouwd document. Hierbij stel je je positief kritisch op. Je durft collega’s aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en gemaakte afspraken.  Je adviseert het afdelingsmanagement over het proces en de inhoud van de P&C cyclus. Verder draag je bij aan voorstellen voor de inhoud van de Kadernota, Begroting en de begrotingsrapportages.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Data analist binnen het sociaal domein;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met statistiek én data;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Power BI;
5. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2023 voor tenminste 36 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare ervaring in het presenteren én toelichten van onderzoeksresultaten – zowel schriftelijk als mondeling, benoem dit duidelijk in het cv (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als Data-analist binnen het Sociaal Domein bij een gemeentelijke instelling (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met data gedreven werken binnen een gemeente (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met phyton en R (20 punten);
10. Maximaal uurtarief van €85,- exclusief btw, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent proactief, sterk analytisch en een resultaatgerichte doorzetter die gestructureerd en nauwkeurig werkt. Je bent innovatief en verbinding leg jij eenvoudig. Je past je makkelijk aan in een snel veranderende omgeving. Je bent goed in het organiseren en plannen, werkt nauwgezet en komt je afspraken na.

 Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week van 12 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 9 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 7 juni 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dezelfde dag gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 8 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.