Noord-Holland
Geplaatst 3 weken geleden
2023-09-17

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!  

Opdracht
De gezochte dorpscoördinator krijgt de opdracht om met (groepen) inwoners in een paar kernen projecten op te zetten die bijdragen aan de centrale doelstelling van het beleid. Daarbij kan de coördinator verschillende rollen vervullen van initiator, facilitator, organisator en is hij/zij de verbindende schakel tussen de betrokken inwoners en de collega’s in de ambtelijke organisatie. Meer informatie over het Dorpenbeleid staat op: Dorpenbeleid (wijdemeren.nl)
Voor een beeld van wat inmiddels gerealiseerd is verwijzen we naar:  Appelboom (deappelboom.nl)
Op dit moment wordt er gewerkt aan de evaluatie van de afgelopen jaren. Dit zal de onderlegger zijn voor het bepalen hoe het Dorpenbeleid er in de toekomst uit gaat zien. In dit proces gaat de opdrachtnemer een actieve bijdrage leveren.

Een deel van het werk wordt op onregelmatige tijden (avonduren en soms in het wekend) uitgevoerd.

De context van de opdracht is het Dorpenbeleid Wijdemeren. Dat is in 2019 gestart om de leefbaarheid in de verschillende kernen van de gemeente waar mogelijk te versterken en om een hechte relatie op te bouwen tussen de inwoners en het bestuur van de gemeente Wijdmeren.
Om hieraan te werken is er een team van 4 medewerkers die samen met (groepen) inwoners werken aan de doelen van het dorpenbeleid. Het team bestaat uit twee dorpscoördinatoren, de sociaal makelaar en een ondersteuner.

 Vereisten / knock-outcriteria  
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken;
3. Aantoonbare werkervaring met participatie en/of bewonersinitiatieven (duidelijk weergegeven in het cv);
4. Uiterlijk beschikbaar per 25 september 2023.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een politiek-bestuurlijke omgeving (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider (30 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met wijkgericht werken bij een gemeente (30 punten).

 Competenties

·         Een geboren netwerker;

·         Diplomatiek en weet  draagvlak te creëren;

·         Echte teamspeler en in staat belangen, opinies en inbreng van anderen samen te brengen;

·         Beschikt over voldoende overtuigingskracht;

·         Analytisch en resultaatgericht;

·         Goede communicatieve vaardigheden;

·         Snel kunnen schakelen op verschillende niveaus.


Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

·         Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

·         Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

De werkdagen worden in principe vanuit het gemeentehuis Wijdemeren uitgevoerd.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Wijdemeren zijn gepland op donderdag 21 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 20 september bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– De gemeente Wijdemeren vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
– We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Wijdemeren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 14 september 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 15 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 18 september, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.