Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-10-05

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
De invoering van de Omgevingswet is nabij en heeft impact op de manier waarop de gemeente Nieuwegein en haar inwoners met de fysieke leefomgeving omgaan. Nieuwegein bereidt zich actief voor op de Omgevingswet en heeft een ambitieus vastgestelde Omgevingsvisie, die we met meerdere afdelingen uitvoeren. Omdat we integraler willen werken, stemmen we onze werkprocessen op elkaar af. Onze systemen ondersteunen die processen. Daar kom jij als functioneel applicatiebeheerder in beeld.

Nieuwegein werkt met RX Mission, Engage en ook andere systemen. Als functioneel applicatiebeheerder houd je het digitaal proces rond omgevingsvergunningen en -toezicht up-to-date en ondersteun je de collega’s die met de systemen werken. Je helpt hen processen te digitaliseren en je ondersteunt hen bij vragen over het gebruik van de systemen. Dit doe je niet alleen. Je werkt hiervoor nauw samen met de andere applicatiebeheerder VTH, met de programmamanager Omgevingswet en de collega’s van automatisering en informatisering.

Een greep uit jouw dagelijkse werkzaamheden:
• Ondersteunen bij het gebruik van de vergunningsverlening, toezicht en handhaving systemen (VTH-systemen);
• Klantvragen vertalen naar technische oplossingen;
• Communiceren over het gebruik van de systemen;
• Geven van trainingen over functionaliteiten van systemen;
• Met de proceseigenaren up tot date houden van de werkprocessen in de systemen;
• Deelnemen aan regio-overleggen met provincie, gemeentes, omgevingsdiensten en de veiligheidsregio;
• Het zorgdragen dat de werkprocessen optimaal worden ondersteund door het signaleren van kansen, verbeterpunten en het vertalen van informatievragen naar oplossingen;
• Het testen en in productie nemen van releases en het uitvoeren van ketentesten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als functioneel applicatie beheerder;
3. Aantoonbare werkervaring met het geven van trainingen over functionaliteiten van systemen (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Aantoonbare werkervaring met RX Mission (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met VTH Systemen (benoem dit duidelijk in het cv) (50 punten);
6. Uiterlijk beschikbaar per 23 oktober 2023 voor minimaal 16 uur per week (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-Analytisch;
-Geduldig;
-Professionele houding.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.