Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-08

Organisatie
Organisatieontwikkeling staat de komende jaren bij De Ronde Venen centraal. Het doel daarvan is het beter en sneller aansluiten bij de wensen vanuit de samenleving. Kernwaarden daarbij zijn Durf, Resultaat en Verbinding.

Taken van het cluster Communicatie zijn o.a.: projectadvies, interne communicatie, beheer van de website, intranet en social media.

Opdracht
Het functioneel beheer voor het cluster Communicatie wordt uitgebreid. Naast de website gaan we ook het social intranet beheren. We weten nu nog niet precies hoeveel uur dat per week werk betekent. Onze schatting is 8 uur. De overige 14 uur is nodig om de functioneel beheerder te ondersteunen bij het beheer van de website; zij neemt namelijk ouderschapsverlof op.

Als (reserve)functioneel beheerder werk je hoofdzakelijk aan de gemeentelijke website(s) en intranet. Ook doe je het contractbeheer rondom IT-zaken en het applicatiebeheer van team P&O en Communicatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal afgeronde opleiding op mbo niveau 4;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal een afgeronde mbo opleiding IT, zoals ICT beheer (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als functioneel beheerder bij een publieke organisatie (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met contract- en applicatiebeheer (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare kennis en werkervaring met Roxit-, Green Valley- en Microsoft SharePoint-toepassingen (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
a. Ervaring met geen van bovengenoemde software/applicaties/cms (0 punten);
b. Ervaring met 1 van de 3 genoemde software/applicaties/cms (10 punten);
c. Ervaring met 2 van de 3 genoemde software/applicaties/cms (20 punten);
d. Ervaring met 3 van de 3 genoemde software/applicaties/cms (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief;
  • Dienstverlenend;
  • Teamplayer;
  • Zelfstandig;
  • Flexibel.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De digitale gesprekken staan gepland op donderdag 11 mei 2023 tussen 11.30 uur en 12.30 uur, en tussen 15.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 mei 20233 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 8 mei 2023gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 9 mei, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

22 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.