Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-09-14

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen. 
Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek.
En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen.
OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien.
Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Door lopende projecten en te starten aanbestedingen hebben wij extra capaciteit nodig voor het beheer op onze primaire applicaties zijde, OpenZaak, Alfresco en OpenWave. Deze drie zijn middels koppelingen aan elkaar verbonden en zijn feitelijk een eenheid met elkaar. Je gaat de andere functioneel beheerders ondersteunen in het dagelijkse werk. Dit omvat functionele inrichtingen maar ook zorgdragen voor de technische beschikbaarheid van de betreffende applicaties. Je schakelt met leveranciers bij verstoringen en stemt dit af met de gebruikers en/of het management. Omdat door de hoge werkdruk ivm meerdere livegangen rond de jaarwisseling er weinig capaciteit beschikbaar is om een consultant uitgebreid in te werken vragen wij iemand met zeer veel ervaring.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met functioneel beheer van OpenZaak;
2. Aantoonbare werkervaring met functioneel en technisch beheer van Alfresco;
3. Aantoonbare werkervaring met technisch beheer van OpenWave waaronder het  koppelvlak;
4. Aantoonbare werkervaring met Stuf en Api koppelingen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met OpenZaak(25 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met Alfresco Enterprice(25 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met Stuf Koppelingen (20 punten);
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met API koppelingen(20 punten);
8. Beschikbaar per uiterlijk 1 oktober 2023 (10 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
– Teamspeler;
– Verantwoordelijkheid;
– Analytisch vermogen;
– Kwaliteitsgerichtheid;
– Nauwkeurigheid;
– Zelfsturend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

·         Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

·         Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9/10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 21 september 2023 . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 18 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

·         De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.?

·         Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 12 september 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op woensdag 13 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 15 september 12:00. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 4 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.