Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Organisatie
De gemeente Woerden is een ruim 650 jaar oude stad in het Groene Hart van Nederland. De gemeente bestaat uit de kernen Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. De gemeente heeft ongeveer 53.000 inwoners. De gemeenteraad telt 31 zetels verdeeld over 10 fracties: CDA (6 zetels), Lijst van der Does (5 zetels), Progressief Woerden (4 zetels), ChristenUnie/SGP (3 zetels), VVD (3 zetels), Inwonersbelangen (3 zetels), D66 (3 zetels), Woerden & Democratie (2 zetels), Splinter (1 zetel) en Sterk Woerden (1 zetel)

Werken voor de gemeente Woerden betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen (Woerden en Oudewater) die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht

 • Jij bent leidinggevende van de Griffie en stuurt de 3 professionals van de Griffie proactief aan en denkt mee over mogelijke oplossingen voor de uitdagingen waar de Griffie voor staat.
 • Je bent daadkrachtig en waar nodig en creatief in het zoeken naar oplossingen
 • Je bent niet alleen duidelijk zichtbaar voor de raad, maar ook voor andere afdelingen binnen de organisatie. Tevens ben je een echte ‘verbinder’ en de rol van bruggenbouwer is je op het lijf geschreven.
 • Jij bent een stevige gesprekspartner/ sparringpartner voor de Raad en hebt kennis van en ervaring met het opereren in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen en een ontwikkelde sensitiviteit voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en risico’s;
 • Met een goed ontwikkeld analytisch vermogen zie je wat er gebeurt en weet waar je bepaalde acties aan moet verbinden.
 • Daarnaast beschik je over zeer goede schriftelijke- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • Jij adviseert de gemeenteraad over de inzet van raadsinstrumenten en ondersteunt raadsleden en fracties technisch bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen en moties;
 • Je verleent (on)gevraagd advies en bijstand. Niet alleen aan de gemeenteraad maar ook aan het presidium, de fracties, de individuele leden van de gemeenteraad en de door de gemeenteraad ingestelde commissies.
 • Jij bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen van de gemeenteraad, presidium, fora en commissies en adviseert vóór en tijdens deze vergaderingen aan de voorzitters hiervan.
 • Gezien de aard van de werkzaamheden hoort het werken in de avonduren bij deze functie. Het gaat om gemiddeld 1 avond in de week.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als raadsgriffier of binnen de griffie als plaatsvervanger of griffiemedewerker;
2. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel
3. start bij voorkeur 1 maart en uiterlijk 9 maart 2023

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als raadsgriffier of binnen de griffie als plaatsvervanger of griffiemedewerker (45 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het aansturen van een team (35 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Analytisch vermogen
Je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt terzake doende gegevens.

Inlevingsvermogen
Je onderkent en verplaatst je in de gevoelens en behoeften van anderen, je fungeert als bruggenbouwer en zorgt voor verbinding. Je houdt rekening met de gevolgen van eigen handelen op andere mensen of onderdelen van de organisatie.

Overtuigingskracht
Je bent in staat om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.

Initiatief
Je signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen iets gedaan hebben. Je neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr, waaronder een deel van de werkzaamheden tijdens de avonduren. Het is mogelijk om een deel van de taken vanuit het huisadres uit te voeren.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 22 februari tussen 9 en 12 uur of op woensdag 11 maart tussen 9 en 12 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 22 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Gemeente Woerden heeft ervoor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 16 februari  2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 februari  2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 20 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.