Zuid-Holland
Geplaatst 4 weken geleden
2023-09-05

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Als persoon kan jij het verschil maken!

Heb jij affiniteit met de doelgroep statushouders? Voel jij je thuis in het vak van Inkomensconsulent? Wil jij de beste oplossing voor jouw klanten en samen werken aan hun participatie in onze samenleving én hun financiële zelfredzaamheid? Heb je lef en blijf je goed overeind in stressbestendige situaties? Gaat bij jou de bedoeling van de wet voor op de letter van de wet. Kun jij dealen met tegengestelde belangen en begrijp jij wanneer een situatie een maatwerkoplossing vereist? Als dit herkenbaar voor je is, dan ben jij wellicht de tijdelijk inkomensconsulent statushouders die wij zoeken.

Hoofdtaken:
Je gaat werken vanuit team Inkomen op het Serviceplein. Jouw dagelijks werk bevat o.a. de volgende taken:
– Je verwerkt de aanvragen levensonderhoud en/of bijzondere bijstand van de statushouders die in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem gehuisvest worden;
– Je voert gesprekken met klanten, in het kader van voorlichting, advisering, rechtmatigheid en doelmatigheid;
– Je stelt de beschikkingen op;
– Je informeert klanten over de rechten en plichten;
– Je beheert een eigen klantenbestand;
– Je voert de regie op het participatietraject dat jouw klanten doorlopen;
– Je verricht beëindigingsonderzoeken.

De inwerkperiode vindt volledig op kantoor plaats. Je ontvangt van de gemeente een laptop en een telefoon. De werkzaamheden vinden voor een groot deel op kantoor plaats, om de verbinding met het team inburgering goed te kunnen maken. Vakanties zijn altijd in overleg en zullen altijd in afstemming met de rest van het team zijn. Je bent een vlotte leerling en je maakt jezelf snel bekend met de systemen (SuiteWIZ, Suwinet en DIS).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met de uitvoering van de Participatiewet;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met de doelgroep statushouders;
3. Kandidaat is beschikbaar per maandag 18 september 2023 voor 36 uur per week;
4. Kandidaat is bereid om tenminste 80% op kantoor te werken;
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
6. Een afgeronde cursus/training Participatiewet.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar binnen het sociaal domein van een gemeente (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met SuiteWIZ (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met Suwinet (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het aanvragen van bijzondere bijstand (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
– Zelfstandigheid;
– Flexibiliteit (aangezien er aan elke aanvraag een wettelijke termijn vastzit die gehaald moet worden);
– Resultaatgericht;
– Accuraat;
– Empathisch vermogen;
– Samenwerkingsgericht (ook op afstand).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 8 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 7 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 5 september 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 5 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 6 september 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.