Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-08-14

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’  

Opdracht
De gemeente Huizen beschikt over een gedocumenteerd inkoopproces, helder inkoopbeleid en dito inkoopvoorwaarden. Leveranciers doen graag zaken met de gemeente Huizen vanwege haar loyaliteit en creatieve kansen. Momenteel beschikt de organisatie niet over eigen inkopers. De gemeente oriënteert zich op de mogelijkheden om de inkoopfunctie duurzaam in te richten. De expert die wij nu zoeken helpt ons daarbij en zorgt ervoor dat ‘de winkel open blijft’.

Taken / werkzaamheden

 • Je houdt je bezig met inkoop- en contractmanagement (ICM) op strategisch en operationeel niveau.
 • Je kunt iCM eenvoudig, rechtmatig en doelmatig inrichten en uitvoeren binnen alle domeinen van de gemeente: fysiek domein, sociaal domein, bedrijfsvoering en binnen projecten.
 • Je adviseert en ondersteunt innovatieve Europese aanbestedingen in alle mogelijke categorieën, werken (speciale) diensten en leveringen en met (circulair) inkopen, SROI en partnerschap.
 • Je begeleidt de organisatie in het systematisch richten op en werken aan goede relaties met leveranciers.
 • Regionale inkoopsamenwerking is je bekend en je beschikt over een relevant professioneel netwerk in de regio Gooi en Vecht.
 • Je advisering en ondersteuning is prettig en proactief en je communicatie is helder, zowel mondeling als schriftelijk.

Competenties

 • Omgevingsbewust
 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Samenwerkend
 • Pro-actief

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per uiterlijk 1 september 2023 voor gemiddeld 24 uur per week;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met inkoop- en contactmanagement bij een gemeente;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met aanbestedingen waarbij de relatie klant-leverancier als gunningscriterium doorslaggevend is (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het initiëren, uitwerken, inkopen (in dialoog), beheersen en evalueren van raamovereenkomsten in het fysieke domein bij een gemeente;
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het coachen en begeleiden van medewerkers bij relatiegerichte (raam)contracten (benoem dit duidelijk in het cv);
6. Aantoonbare werkervaring met het succesvol opzetten en afronden van sterk vereenvoudigde inkooptrajecten;
7. Aantoonbare werkervaring met het succesvol opleiden van ICM-medewerkers bij een gemeente;
8. Een maximum uurtarief van €125,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria (weging)
9. Een afgeronde opleiding NEVI inkoop (15 punten);
10. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting bedrijfskunde (15 punten);
11. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Lead Auditor kwaliteitsmanagementsystemen zoals ISO9001 (Systeemgerichte Contractbeheersing) (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
12. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het geven van bestuurlijk advies op inkoop en contractmanagement binnen de P&C-systematiek van een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
13. De kandidaat is bereidt om tot 24 maanden nadat de inhuuropdracht is beëindigd een kosteloze (online) nazorg te geven, met een maximum van 2 uur per maand (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingssystematiek

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 17 augustus 2023 tussen 09.30 uur en 12.00 uur. Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek ontvangen woensdag 16 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

 Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 11 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 14 augustus 2023. gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 15 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.