Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-09-10

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Als Inkoopadviseur ben je het vaste aanspreekpunt voor alle inkoopvraagstukken van medewerkers en het management binnen het domein Mobiliteit, met het zwaartepunt van de werkzaamheden voor teams verantwoordelijk voor de provinciale railinfra (trams). Dit domein houdt zich bezig met diverse opgaven o.a. gericht op een duurzaam mobiliteitsnetwerk. Je ondersteunt bij complexe Europese en nationaal openbare inkoop- en aanbestedingstrajecten en voert deze trajecten uit, waarbij je put uit een breed scala van methodieken. Niet alleen breng je de klantvraag overzichtelijk in kaart; je analyseert deze en weet conclusies te trekken binnen de gestelde kaders. Zo werk je aan goede oplossingen, die je aan de klant voor kunt leggen.

Enkele verantwoordelijkheden zijn:

 • Het adviseren over uiteenlopende inkoop- en contractvraagstukken;
 • Het uitvoeren van zowel kader- als procesbewaking;
 • Het fungeren als businesspartner voor de teams Openbaar Vervoer en railinfra binnen de organisatie waarbij je bijdraagt aan het realiseren van hun maatschappelijke opgaven.

Onze ideale Inkoopadviseur durft initiatief te nemen en weet hierbij klantgericht en integer te werk te gaan. Je bezit brede kennis van relevante aandachtsgebieden op het gebied van mobiliteit en infra en weet hoe advisering binnen een politieke organisatie werkt. Ook weet je veel van juridische aankooptransacties. In een team werken is voor jou geen probleem; je weet met je overtuigingskracht teamgenoten, projectleden en het management te overtuigen van jouw ideeën en adviezen.

* Onder het domein Mobiliteit valt uitdrukkelijk ook het trambedrijf van de provincie Utrecht, waarvoor alle werkzaamheden worden uitgevoerd. Binnen de provincie Utrecht wordt al langere tijd overleg gevoerd over de toekomstige positionering van het trambedrijf. Eén van de opties is plaatsing van het trambedrijf buiten de provinciale organisatie. In een dergelijk scenario behoudt de provincie Utrecht zich uitdrukkelijk het recht voor de inhuurovereenkomst voort te blijven zetten ten behoeve van het trambedrijf dan wel de inhuurovereenkomst over te dragen aan het trambedrijf danwel de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.  

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als inkoopadviseur binnen de overheid;
3. Aantoonbare werkervaring met Europese- en nationale aanbestedingsprocedures.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met contractmanagement (30 punten);
5. Een afgeronde opleiding NEVI-1 (10 punten);
6. Een afgeronde opleiding NEVI-2 (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van (europese) aanbestedingen binnen de sectoren: Openbaar vervoer en/of railinfra en/of GWW (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als inkoopadviseur op het gebied van openbaar vervoer (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen

 • Neemt initiatief
 • Werkt integer
 • Is een teamspeler

Vaardigheden

 • Werkt klantgericht
 • Overtuigingskracht op diverse niveaus
 • Adviesvaardigheden
 • Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

Kennis

 • Kennis van het werkgebied mobiliteit en (rail)infra
 • Kennis van het werkgebied speciale sectoren
 • Kennis van juridisch aankooptransacties

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal schaal 11. Bandbreedte tussen € 90,00 en € 105,00

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op  woensdag 13 september 2023 vanaf 13 uur uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 12 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
1. De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
3. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 05-09-2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 07-09-2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 11 september 2023, 09;00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.