Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2023-11-05

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

In het team Service en omgevingsbeheer (ca. 35 fte), de “buitendienst”, wordt onderhoud voorbereid en uitgevoerd in de openbare ruimte. Dat varieert van straatvegen tot bomen snoeien, van graven delven tot nieuwe aanplant schoffelen, van herstellen van een verzakking in een klinkerbestrating tot nat zout strooien. In combinatie met verschillende aannemers werken wij samen aan een groene, schone en veilige buitenruimte. Het is een mooi, actief en veelzijdig team dat direct invloed heeft op de leefomgeving van de mensen in het dorp. Huizen heeft twee begraafplaatsen in beheer. En allerlei groenvoorzieningen. Uitvalsbasis van het team is de gemeentewerf.

Opdracht
Tijdelijk voor 2 jaar zoeken we een derde coördinator binnen het team Service en omgevingsbeheer. Voor de periode daarna is nog niet besloten wat er verder met de functie gebeurt. 

Je verzorgt de dagelijkse functionele aansturing van medewerkers die werkzaam zijn in het groen en bomenonderhoud, waarbij je ook toeziet op de afhandeling van meldingen. Hierbij werk je nauw samen met de twee andere coördinatoren, de teamleider en senior medewerkers. Je werkt vanuit de principes van dienend leiderschap.

Het team opereert vanaf de locatie gemeentewerf in Huizen, waarbij de collega’s van groenvoorzieningen en bomen vooral op locatie werken. Je maakt planningen, verzorgt de werkverdeling en voortgangsbewaking en je bewaakt de kwaliteit en veiligheid. En waar nodig help je een handje. De informatie en data uit onderhoudsplannen, beleid en het beheersysteem zijn belangrijke uitgangspunten voor je werk. De teamleider betrekt je bij de personeelsgesprekken, werving en selectie, bedrijfsvoering en de aanschaf van wat er voor de uitvoering van het werk nodig is.

Je houdt als coördinator ook toezicht op een beperkt aantal uitbestede aanleg-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Je controleert hierbij of de uitvoering van deze werkzaamheden volgens planning en afspraken plaatsvinden en bewaakt de uitgaven. Je beoordeelt ook plannen en werkbeschrijvingen/bestekken/offertes op je vakgebied en adviseert over voorbereidingswerkzaamheden in het kader van onderhoud en beheer.

Tijdens je werk informeer je inwoners en behandel je hun klachten en meldingen. Tenslotte vervang je in voorkomende gevallen je collega coördinatoren binnen het team.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator in de afgelopen 5 jaar;
3. Uiterlijk beschikbaar per woensdag 15 november 2023 voor minimaal 32 uur per week.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
4. Afgeronde mbo opleiding op met gebied van groenvoorzieningen (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator in de afgelopen 8 jaar (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een buitendienst van een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met planmatig werken (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
8. Aantoonbaar in het bezit en geldig rijbewijs B (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren administratieve werkzaamheden (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties
-Goede gespreksvaardigheden;
-Representatief voorkomen en bewustzijn van de omgeving waarin je werkt;
-Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
-Servicegerichtheid, klantgerichtheid en initiatiefrijk;
-Flexibiliteit, zowel wat betreft werktijden als werkzaamheden. 

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:
1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 9 november 2023 tussen 09.00 uur en 16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 8 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
– Deze opdracht kan uitgebreid worden tot maximaal 4 uren per week als dit past bij de functie/rol of omdat collega’s uit het team (deels) uitvallen.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 1 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 3 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 6 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 maanden, 32 - 36 uur, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.