Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-06

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
Er speelt momenteel veel in de ambtelijke organisatie. Je opdracht is om in de lopende zaken die aandacht vereisen een actieve rol te spelen. Een belangrijk onderdeel van de tijdelijke invulling is dat we de verhouding tussen ambities, geld en benodigde ambtelijke capaciteit in balans willen brengen. Je ondersteunt de teammanagers bij het adviseren ten aanzien van de prioritering van de ambities aan het bestuur.

De huidige directie ontwikkelt zich naar een team dat werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Dit gaat helpen om de blik naar buiten te houden, op de opgaven die er voor Woerden liggen en om de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie soepeler te laten verlopen. Daarnaast versterkt dit om de verbinding te maken met de buitenwereld en om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten. Met als resultaat een dynamische, innovatieve, maar ook solide organisatie die mooie uitdagingen te bieden heeft en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Van jou wordt verwacht dat je zichtbaar en benaderbaar bent binnen de organisatie, met een constante aandacht voor de menselijke factor. Je stuurt, coacht en motiveert medewerkers om hen te helpen groeien en zich te ontwikkelen.  

Verantwoordelijkheden: 
– Directe verantwoordelijkheid voor mensen en middelen op domeinniveau;  
– Strategisch gesprekspartner voor bestuur en wethouders en opdrachtgeverschap ten aanzien van grote opgaven;  
– Zorgen voor overzicht en stabiliteit op financieel vlak en inzicht in monitoring- en sturingsinformatie;
– Faciliteren en coachen van de teammanagers van het Ruimtelijk Domein en domein Openbare Ruimte;
– Zorgdragen voor een integrale samenwerking tussen het Ruimtelijk Domein, domein Openbare Ruimte en de andere domeinen vanuit de concern brede visie;
– Stuwende rol in het leggen en behouden van stevige verbindingen zowel intern als in de regionale, provinciale en landelijke netwerken met aandacht voor het positioneren van de gemeente Woerden als proactieve en constructieve speler.

Als directeur heb je een brede visie en affiniteit met alle domeinen. De focus zal liggen op Domein Ruimte en Openbare Ruimte. Belangrijke taken binnen dit domein zijn onder andere de huisvesting van statushouders, de implementatie van de Omgevingswet en het verbeteren van de integrale dienstverlening, energietransitie en het borgen van een goed niveau van Beheer en Onderhoud in de gemeenten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau;
2. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als leidinggevende in een politiek bestuurlijke omgeving;
3. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als leidinggevende binnen een politiek bestuurlijke omgeving (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in veranderprocessen en implementatie binnen een organisatie (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het coachen en adviseren binnen een politiek bestuurlijke omgeving (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Zichtbaar
– Energiek
– Straalt flair uit
– Identificeer je je met de kernwaarden van Woerden: avontuur, eigenaarschap en samenspel
– Innovatief
– Communicatief vaardig.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 15. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 11 augustus 2023. Eventuele 2e gesprekken vinden plaats op maandag 14 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 10 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 3 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 4 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 7 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.