Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-08

Organisatie
Provincie Flevoland heeft als jongste provincie van Nederland te maken met grootse transities in de ruimte. Denk hierbij aan de woningbouw, energie en landelijk gebied. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van ons landschap behouden en versterken. Flevoland wil hiermee toekomstgericht aan de slag middels ontwerpend onderzoek. Voor de ontwikkeling van Flevoland werkt ons team van regionaal ontwerpers aan visies en strategieën op het gebied van integrale ruimtelijke vraagstukken. Ze verkennen de opgaven en agenderen kansen om uiteindelijk te komen tot heldere ontwerpprincipes. Ter versterking van ons team Ruimte zijn wij op zoek naar een creatieve junior ontwerper.

Opdracht
Als junior ontwerper werk je aan verschillende projecten, van grootschalige regionale visievorming tot lokaal advies over een initiatief. Je gaat het ontwerpteam ondersteunen bij het maken van ontwerpen op diverse schaal. Van verkenning tot en met de afsprakenkaders, inclusief afstemming met betrokkenen. Je bent een creatieve deelnemer in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe partijen. Daarnaast ga je bijdragen aan de presentaties van het ontwerpteam; bij externe partijen en indien nodig bij bestuurlijke bijeenkomsten.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in ieder geval op de dinsdag- en donderdag kantoor Lelystad, verder flexibel in te zetten/ aanwezigheid in overleg

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau op het gebied van landschap/planologie, stedenbouw of gelijkwaardig;
2. Aantoonbare kennis van de ontwerpapplicaties Microstation/ AutoCad, 3D en Adobe-CS-pakketten (benoem duidelijk in het cv dat er ervaring is met alle genoemde pakketten);
3. Werkzaamheden vinden minimaal 2 dagen per week plaats op het provinciehuis te Lelystad;
4. Maximaal uurtarief van € 75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. De kandidaat/leverancier beschikt over de mogelijkheid een gelijkwaardige 2e kandidaat in te kunnen zetten ten tijde van afwezigheid/ drukte (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van landschapsontwerpen (30 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring op het gebied van landschapsontwerpen (0 punten);
b. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring of alleen door stages op het gebied van landschapsontwerpen (10 punten);
c. 1 tot 3  jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van landschapsontwerpen (20 punten);
d. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van landschapsontwerpen (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van stedenbouwkundig ontwerpen (30 punten);
a. Tot 1 jaarjaar aantoonbare werkervaring op het gebied van stedenbouwkundig ontwerpen (0 punten);
b. Alleen door stages werkervaring op het gebied van stedenbouwkundig ontwerpen (10 punten);
c. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van stedenbouwkundig ontwerpen (20 punten);
d. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van stedenbouwkundig ontwerpen (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het adviseren in een overheidsorganisatie in trajecten in het ruimtelijke domein (30 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met het adviseren in een overheidsorganisatie in trajecten in het ruimtelijke domein (0 punten);
b. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren in een overheidsorganisatie in trajecten in het ruimtelijke domein (10 punten);
c. Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren in een overheidsorganisatie in trajecten in het ruimtelijke domein (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Enthousiast;
 • Nieuwsgierig;
 • Schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheid
 • Samenwerkingsgericht.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 3 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 4 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 11 mei 2023 tussen 13.00 uur en 17.00 uur via Teams. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 10 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 9 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 uur, 6 maanden, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.