Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-10-25

Organisatie
Het is nooit saai. Het is politiek dynamisch. We hebben alles: stad, dorp, platteland, betaald voetbal, dubbele vergrijzing, boeren, toerisme, horeca, muziek en cultuur. We zijn een grote kleine ontwikkelgemeente. Ambitieus, overzichtelijk en groot genoeg om slagkracht te hebben. Lokaal en regionaal. Onze projecten zijn groter dan je van een gemeente van onze omvang verwacht. We hebben de vrijheid om zaken zelf vorm te geven. We doen het met elkaar. We doen het voor elkaar.

Wij zijn Edam-Volendam, ondernemend en betrokken.

Opdracht
In verband met de inwerkingtreding van en de voorbereiding op de Omgevingswet is ondersteuning van de bestaande formatie van Juridisch Beleidsmedewerkers op de sectie Bouwen & Milieu (VTH) nodig. Binnen de functie van Juridisch Beleidsmedewerker ben je bezig met het proces en de inhoud van beleid, handhaving en bezwaar en beroep van het omgevingsrecht.

Je bent belast met:

  • de algemene juridische en beleidsmatige ondersteuning en advisering van de sectie en de afdeling;
  • het voorbereiden van en het vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaar en beroepszaken;
  • het doen van aanschrijvingen n.a.v. controles en klachten en handhaving op het gebied van het omgevingsrecht;
  • leveren van een (juridische) bijdrage aan de overige taken en uitvoering op het werkterrein van de sectie;
  • ondersteunt bij beleidsontwikkeling t.a.v. de Omgevingswet

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het voeren van bezwaar en beroepsprocedures;
2. Aantoonbare werkervaring met omgevingsrecht;
3. Aantoonbare werkervaring met Wabo, Wro, Awb, bestemmingsplannen, handhaving, omgevingsrecht en bezwaar en beroep;
4. Aantoonbare werkervaring in het werken met geautomatiseerde informatiesystemen (benoem dit duidelijk aan in het cv);
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van handhavingsprocedures en bezwaar- en beroepsprocedures (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie; (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur binnen VTH bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
9. Een maximaal uurtarief van €95,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer; (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
analytisch vermogen, omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming, flexibiliteit en communicatieve vaardigheden

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 02-11-2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 30-10-2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 19-10-2023 De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 24-10-2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot 26-10-2023, 09-00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20-36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.