Zuid-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-07-30

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
De toezichthouders binnen team Vergunningen, Veiligheid en Inspectie houden toezicht op de naleving van regelgeving binnen het fysieke domein, zoals de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, het Bouwbesluit, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (bouw). De focus van een deel van het vaste team ligt op de implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging.

De focus van de functie jurist/juridisch medewerker ligt op het juridisch aspect van de uitgevoerde controles van bijvoorbeeld illegale bouw, illegale bewoning en strijdig gebruik. Dit betekent dat je met de opgestelde constateringsrapporten de eerste noodzakelijk stappen zet in het juridische proces (onder andere het opstellen van vooraanschrijvingen en lasten onder dwangsom). De definitieve handhavingsbesluiten worden, in samenspraak met, opgesteld door het team Juridische Zaken. Je functioneert aldus op het koppelvlak van het cluster VTH en team JZI.

Daarnaast wordt je gevraagd om klachten en concrete verzoeken tot handhaving in behandeling te nemen. Indien van toepassing behoren dossieronderzoek en het horen van betrokkenen ook tot je taak. Je werkt nauw samen met de vergunningverleners van het cluster VTH en de handhavingsjuristen van team Juridische Zaken.

Tot slot is jouw input gewenst bij de verbeteringen, die we willen doorvoeren binnen het  handhavingscluster. De verbetering / aanscherping van de constateringsrapporten is daar één aspect van.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor Rechten;
2. Minimaal beschikbaar voor minimaal 36 uur per week;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist bij een gemeentelijke instelling;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met adviseren en opstellen van besluiten bestuurlijke maatregelen bij overtredingen binnen de gemeente;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als jurist Handhaving bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren op en uitvoeren van het handhavingsbeleid (30 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de verbetering / aanscherping van de constateringsrapporten (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het opstellen van vooraanschrijvingen en lasten onder dwangsom (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
 • Zelfverzekerd;
 • Zelfstandig;
 • Analytisch;
 • Overtuigingskracht;
 • Stressbestendig;
 • Servicegericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Deze dagen zijn flexibel én hybride in te delen over het aantal gevraagde uren.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 3 augustus 2023 tussen 15.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 2 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 27 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 28 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 31 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.