Utrecht
Geplaatst 2 weken geleden
2023-09-24

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

Je gaat werken in het team Kwaliteit en Monitoring Welzijn. Dit is één van de teams binnen het sociaal domein. Het doel van het sociaal domein is dat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht bijdraagt aan de samenleving. Team Kwaliteit en Monitoring Welzijn voert de bedrijfvoeringsprocessen van het sociaal domein uit en bewaakt de kwaliteit hiervan. Het team bestaat uit 28 positieve, collegiale, gemotiveerde en betrokken medewerkers. Voor het team zijn we op zoek naar tijdelijk juridisch adviseur op gebied van subsidie- en contractmanagement.

Opdracht
Als juridisch adviseur werk je nauw samen met de kwaliteitsadviseurs Wmo, Jeugd en Participatie, beleidsmedewerkers- en adviseurs en de subsidie- en contractmanager. 

Taken die de juridisch adviseur uitvoert:
– Je bent het juridische aanspreekpunt in het proces rond subsidies. Je draagt bij aan het opstellen en wijzigen van intern beleid, adviseert bij concrete subsidieaanvragen, bent verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van het subsidieproces en je voert schriftelijk en mondeling verweer in bezwaar- en beroep. Adviseren/beantwoorden vragen over de toepassing van het subsidierecht;
– Adviseren/beantwoorden van vragen over en het beoordelen en opstellen van contracten binnen het Sociaal Domein; Je adviseert hierin met name collega’s, management en bestuur (directie, college en raad) bij uitdagende juridische vraagstukken op het gebied van contracten en draagt bij aan de voorbereiding van besluiten;
– Algemeen juridisch advies binnen het Sociaal Domein (b.v. over beroep en bezwaar en voor college-, raad- en bestuursvoorstellen).

Je hebt een positieve persoonlijkheid, maakt makkelijk contact en werkt graag samen. Je beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen; je bent een goede luisteraar, hebt het lef om de vraag achter de vraag te stellen en hebt gevoel voor politieke verhoudingen. Je bent zelfstandig, daadkrachtig en standvastig op de inhoud, en oplossingsgericht en dienstverlenend in jouw opstelling. Je kijkt op basis van jouw kennis en ervaring over de grenzen van het juridische kader heen en kunt collega’s in jouw argumenten meenemen. Je bent uitstekend in staat overzicht te houden van lopende zaken en de prioriteit daarvan. Je bent goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken en kunt beoordelen welke vraagstukken je zelf moet oppakken en welke je met advies laat uitvoeren. Je bent leergierig én enthousiast om op een actieve wijze jouw bijdrage te leveren aan de kwaliteit van o.a. de (subsidie)contracten .

Je hebt minimaal een diploma Nederlands recht aan een Nederlandse universiteit met een relevante specialisatie en een je hebt aantoonbare kennis van de wet- en regelgeving van sociaal domein breed en subsidie- en overeenkomstenrecht specifiek.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal WO niveau in de richting van Nederlands recht;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur binnen het sociaal domein;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met subsidie- en overeenkomstenrecht.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Awb, Wmo, Jeugd én PW (benoem dit duidelijk in het cv) (50 punten);
5. Uurtarief maximaal € 120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender) (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen de overheid, bij voorkeur de gemeentelijke overheid (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
a. Aantoonbare werkervaring binnen de gemeentelijk overheid (25 punten);
b. Aantoonbare werkervaring binnen de overheid (10 punten);
c. geen aantoonbare werkervaring binnen de overheid (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  •      Communicatief;
  •      Verbinder;
  •      Durven;
  •      Secuur;
  •      Analytisch.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

·         Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

·         Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties van de afgelopen 4 jaar.

Werkdagen
De opdracht dient in twee aaneensluitende dagen van 8 uur te worden vervuld, werkdagen in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 3 oktober 2023 tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 29 september 2023, in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
– De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 26 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 27 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 25 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.