Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2023-10-30

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Het Sociaal domein biedt o.a. dienstverlening op het gebied van inkomensondersteuning, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer.

Opdracht
In één van onze units zijn de minimaregelingen zoals de Zoetermeerpas en collectieve ziektekostenverzekering ondergebracht. Wij zijn op zoek naar een klantmanager die ingezet kan worden voor de beoordeling van aanvragen Zoetermeerpas en de collectieve ziektekostenverzekering.  Als klantmanager minimaregeling ben je verantwoordelijk voor de rechtmatige beoordeling van aanvragen voor de Zoetermeerpas en collectieve ziektekostenverzekering.  Ook kan je ingezet worden voor aanvragen bijzondere bijstand.  
Empathie, betrouwbaarheid en consequent handelen zijn belangrijk in deze functie. Je werkt intensief samen met in- en externe ketenpartners binnen het Sociaal Domein.
Eerdere ervaring bij de gemeente Zoetermeer is een pré.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.)
2. Uurtarief maximaal € 55,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten en fee Flextender;
3. Uren dienen over minimaal 4/5 dagen per week te worden verdeeld;
4.  Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als klantmanager Sociaal domein binnen een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de Participatiewet en aanverwante regelingen binnen een gemeente (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Klantmanager Bijzonder Bijstand (30 punten); 
7. Aantoonbare kennis met Suite4GWS, PKO en Compas (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten); 
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Suite4GWS (20 punten); 
9.  Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding (10 punten).

Competenties
1. Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden
2. Proactief
3.  Zelfstandig
4.  Samenwerken
5.  Flexibiliteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 08 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 8 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.