Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-08-01

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Het realiseren van lokaal eigendom bij hernieuwbare energieprojecten is voor Hoogeveen een belangrijke ambitie. Met de Drentse Zonneroute A37 wordt er een uniek hernieuwbaar energieproject gerealiseerd. Over een traject van 42 km komen straks zonnepanelen te liggen langs de snelweg. Samen met lokale energiecoöperaties hebben we een unieke structuur bedacht om de omgeving mee te laten profiteren van de opbrengsten uit de zonne-energie. De opbrengsten landen straks in een afgebakend gebied en daarvoor is het belangrijk dat die gebieden straks coöperatief zijn georganiseerd. We staan nu aan het startpunt om de dorpen en wijken bij dit project te betrekken.

Het lokaal eigendom wordt straks op drie niveaus georganiseerd: (1) de hoofdkoepel A37; (2) de Hoogeveense Energie Koepel; (3) de lokale energiecoöperaties in de dorpen en wijken. Je gaat straks samen met de reeds bestaande energiecoöperaties, de omgeving, de gemeente, belangenorganisaties en de Drentse Koepel Energie Initiatieven (KEI) aan de slag om een Hoogeveense Energiekoepel op te richten en initiatieven in de dorpen en wijken te organiseren. Daarnaast ga je samen met de Hoogeveense Energie Koepel een structurele ondersteuningsstructuur voor lokale initiatieven op het vlak van de energietransitie ontwikkelen.

Samengevat heb je als taken om:

 • Een werkbare structuur neer te zetten voor de subkoepel, Energie Koepel Hoogeveen, waarvan lokale coöperaties in de vijftien postcodegebieden lid kunnen worden;
 • Een samenwerkingsmodel te ontwikkelen voor de uitbouw en professionalisering van lokale coöperaties op dorps-, wijk- en buurtniveau. Gemeente, coöperaties en belangenorganisaties van inwoners maken onderdeel uit van dit samenwerkingsmodel;
 • Een convenant waarin het samenwerkingsmodel en de werkbare structuur wordt vastgelegd, evenals een eindrapportage met aanbevelingen.

Je werkt hierbij intensief samen met de projectleider vanuit de Drentse Kei, de kwartiermakers van de gemeente Emmen en Coevorden, de verschillende betrokken overheidspartijen, de energiecoöperaties en de belangenorganisaties. Daarnaast sta je continu in contact met inwoners en maatschappelijke initiatieven.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2023 en voor 16 uur per week (aantoonbaar in het cv);
2. Aantoonbare werkervaring met het verhogen van een organisatiegraad van bedrijven of vereniging (ledenwerving) (benoem dit door middel van een voorbeeld in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring met duurzaamheidvraagstukken of energietransitie;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende ;
5. Bring your own device.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare  werkervaringen met burgerparticipatie/ondernemersparticipatie (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring lokale coöperaties en andere maatschappelijke organisaties in de gemeente (35 punten);
8. Aantoonbaar toegang tot (ondernemers)netwerken binnen de gemeente Hoogeveen (benoem in het cv) (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent een verbinder die zich zowel thuis voelt aan de keukentafel als aan een bestuurstafel. Daarbij ben jij iemand die:

 • kennis en affiniteit heeft met duurzaamheidsvraagstukken;
 • ervaringen heeft met burgerparticipatie;
 • inwoners in hun kracht zet en hen de gelegenheid en ruimte geeft om zelf zaken te ontwikkelen;
 • met een luisterend oor inwoners laat praten en hen in de lead kan zetten;
 • vertrouwd is met lokale coöperaties en andere maatschappelijke organisaties in de gemeente;
 • beschikt over basiskennis van financiële aspecten;
 • goede contactuele eigenschappen bezit en mensen weet te verbinden;
 • mensen kan inspireren, motiveren en activeren voor de energietransitie;
 • beschikt over of toegang heeft tot (ondernemers)netwerken binnen de gemeente Hoogeveen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. Maximaal uurtarief €110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 14 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 31 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 1 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 2 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.