Utrecht
Geplaatst 7 dagen geleden
2023-09-24

Zó werkt het in De Bilt
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. 

Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht.
Wij zijn op zoek naar een ervaren kwartiermaker voor het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie. De meeste zaken, waarin de bezwaarschriftencommissie adviseert, spelen zich af in het (ruimtelijk) omgevingsrecht. Maar er zijn ook enkele zaken binnen het sociaal domein.

Je voert de regie over het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, dat bestaat uit de secretaris en de juridisch medewerker. Je ziet toe op het bewaken van het overzicht van het totaal aantal bezwaarschriften en de planning daarvan. Samen met het secretariaat breng je dit overzichtelijk in kaart. Je coördineert en bewaakt het bezwaarschriftenproces en stuurt daarbij het secretariaat aan. En draagt mede zorg voor de tijdige afhandeling van bezwaarschriften. Je zorgt ervoor, dat bezwaarschriften volgens het vastgestelde werkproces worden opgepakt en optimaliseert zo nodig dit proces. Je signaleert (mogelijke) knelpunten en zorgt dat deze adequaat worden opgepakt.

Functie-profiel

 • Je hebt aantoonbare juridische kennis op WO niveau;
 • Je hebt kennis van het (ruimtelijk) omgevingsrecht;
 • Je hebt minimaal drie jaar gewerkt of werkt nog steeds als secretaris of je neemt als voorzitter of lid plaats in een bezwaarschriftencommissie;
 • Je hebt minimaal twee jaar aantoonbare, leidinggevende ervaring;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als secretaris, voorzitter of lid bij een bezwaarschriftencommissie.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 9 jaar als secretaris, voorzitter of lid bij een bezwaarschriftencommissie (20 punten);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (10 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie binnen een gemeentelijke instelling of als voorzitter/lid van een dergelijke commissie (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als leidinggevende (30 punten);
6. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je kunt goed schakelen tussen de inhoud en het proces
 • Je bent zeer efficiënt, planmatig en doelgericht
 • Je staat ‘sterk in je schoenen’
 • Je bent daadkrachtig en een goede verbinder
 • Zowel flexibel als sturend leidinggevende

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Schaal 12 Cao Gemeenten/ inclusief reiskosten woon- werk en Fee Flextender.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.