Noord-Holland
Geplaatst 1 maand geleden
2023-08-30

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Wat zoeken wij?
We op zoek naar een ervaren beleidsmaker, die sterk in zijn / haar adviesrol staat. Iemand die onze regionale samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam kan versterken. Het gaat om een nieuwe functie (rol) die we vanuit gemeente Gooise Meren faciliteren. Als gemeente staan we voor grote uitdagingen, zoals de energietransitie, de woning(bouw)opgave en de gevolgen van de klimaatverandering (watersysteem, klimaatadaptatie, schone leefomgeving etc.). Dit alles heeft grote impact op ons landschap. We zijn op zoek naar een Landschapsarchitect die ervoor zorgt dat er meer aandacht en expertise is op deze punten en de wethouder bij de gemeente Gooise Meren met de trekkersrol in de regio hierin adviseert.

Opdracht
Je vervult een medetrekkersrol in het programma Metropolitaan Landschap van de MRA. Je doet dit samen met de manager van dit programma. Samen zorgen jullie voor een goed geoliede regionale samenwerking en geef je uitvoering aan het programma Landschap. Je treedt op namens de regiogemeentes in dit samenwerkingsverband. Je neemt hiervoor deel aan het projectteam en de denktank van MRA Landschap, waarbij je bestuurders en andere samenwerkingspartners adviseert op het gebied van landschap inclusieve ontwikkelingen.

Werkzaamheden zijn onder andere:

 • Maken van en opstellen van plannen voor het programma;
 • Adviseren wethouder;
 • Afstemmen en trekkersrol binnen het programma Landschap: bijwonen overleggen, acties formuleren en uitvoering aan geven;
 • Je werkt vanuit deze functie aan integraal samenwerken en het ‘synergetisch’ verbinden met andere programma’s. Tevens kijk je naar de beleidsopgaven op het gebied van landschap, gebiedsontwikkeling, stedenbouw, biodiversiteit, milieu en energietransitie;
 • Het verwerven/vergroten van draagvlak bij stakeholders en bestuurders voor de uitvoering van het programma Landschap.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Maximum uurtarief van €110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Kandidaat is beschikbaar per september 2023 voor de duur van de opdracht, inclusief eventuele verleningen;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider op het gebied van Landschap, natuur of duurzaamheid;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Gunningscriteria (weging)
6. Afgeronde opleiding op minimaal hho bachelor niveau in de richting van landschapsinrichting, zoals landschapsarchitect, ruimtelijke plannen en stedelijke vernieuwing/ gebiedsontwikkeling (5 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider/manager op het terrein van gebiedsontwikkeling, natuurontwikkeling of groenbeheer/ecologie (30 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider/manager binnen een overheidsorganisatie (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van een visie documenten en integraal uitvoeringplan (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het samenwerken met bestuurlijke en externe stakeholders (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met een voorbeeld) (25 punten);
11. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het opstellen en uitvoeren van een programma op het gebied van Energietransitie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Dit ben jij

 • Je bent nieuwsgierig, onderzoekend en houdt van pionieren. Je maakt je nieuwe onderwerpen snel eigen
 • Je staat sterk en zelfverzekerd in je adviesrol
 • Je bent communicatief vaardig en kundig en beheerst adviesvaardigheden in woord- en geschift
 • Je overziet snel de diverse belangen die er spelen
 • Je bent breed maatschappelijk geïnteresseerd en kijkt met een integrale blik naar opgaves
 • Je hebt plezier in je werk en kijkt uit naar de interregionale samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam. Je wilt graag impact maken binnen Gooise Meren en weet de positie van landschap in de MRA een stevige positie te geven
 • Je vindt het leuk om samen tot concrete resultaten te komen

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste kandidaat die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-18 uur, 7 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.