Zuid-Holland
Geplaatst 1 maand geleden
2023-08-22

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. De organisatie van de gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control, een bureau gemeentesecretaris en een griffie.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (automatisering, belastingen, facilitaire zaken, financiën, informatievoorziening, inkoop, juridische zaken en personeel,).

Opdracht
N.a.v. het project ‘Eigentijdse Werkplek’ zijn wij op zoek naar een Lead Consultant Employee Experience die ons gaat helpen bij het vormgeven van een passende veranderaanpak om de medewerkers optimaal gebruik te laten maken van de op te leveren producten/diensten uit dit project.
Eén van de doelstellingen van het project is om het samenwerkingsplatform, gebaseerd op Microsoft365 diensten, breder en efficiënter voor de organisatie in te zetten. Het is de bedoeling dat gebruikers het platform intensiever gaan gebruiken en de voordelen hiervan beter gaan benutten.
Een andere doelstelling van het project is de transformatie naar een moderne en veilige, cloud georiënteerde, werkplek met verschillende typen werkplek oplossingen.

Iedere medewerker die gebruik maakt van de gemeentelijke ICT-omgeving, zal n.a.v. dit project worden geconfronteerd met een andere werkwijze. M.n. op het gebied van document beheersing.
De opdracht is de medewerkers hier zo goed mogelijk op voor te bereiden en te begeleiden in de verandering.  De medewerker staat hierin centraal.

– Als Lead Consultant Employee Experience adviseer je over kaders en richtlijnen voor het gebruik van MS365 diensten binnen een gemeentelijke omgeving.
– Je hebt een leidende rol bij het migreren van netwerkschijven naar de MS365 Cloud (OneDrive, MS Teams en SharePoint), rekening houdend met het informatiebeleid, samenwerkingsverbanden, medewerkersbehoeften en organisatiedoelstellingen;
– Je stelt templates op voor het inrichten van een passende informatiestructuur o.b.v. gebruikersbehoeften;
– Je stelt werkafspraken op rondom informatiebeheer op organisatie en afdelingsniveau;
– Je stelt een migratieplan op;
– Je coördineert de migratie van de verschillende afdelingen;
– Je stelt een veranderaanpak op zodat medewerkers goed zijn voorbereid op de gewenste werkwijze na de migratie;
– Je stelt i.s.m. afdeling communicatie communicatieberichten op rondom de migratie van de netwerkschijven;
– Stakeholder management met de opdrachtgevers

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 127,25 inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Afgeronde opleiding op minimaal WO-niveau;
3. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
4. Per direct beschikbaar voor 8 tot 16 uur per week voor de duur van de opdracht, inclusief verlengingen.

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring als Lead Consultant Employee Experience bij een 100.000+ gemeente in de afgelopen 3 jaar (25 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring bij een 100.000+ gemeente met het migreren van netwerkschijven naar de MS365 Cloud (zoals Onedrive, ms teams, en sharepoint) rekeninghoudend met het informatiebeleid en samenwerkingsverbanden (35 punten); 
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met informatiebeheer en het inrichten van informatiestructuren o.b.v. gebruikersbehoeften (25 punten);
8. Beschikt over het certificaat ‘PROSCI Certified Change Practitioner’ (10 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantonbare werkervaring met de ‘Design Thinking’ methodologie (5 punten). 

Competenties
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en goede contactuele eigenschappen;
– Je bent organisatie sensitief;
– Innovatieve en creatieve denkwijze;
– Je beschikt over een goede balans tussen flexibiliteit en standvastigheid;
– Een goed analytisch en probleemoplossend vermogen is van groot belang, naast accuratesse, doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8-16 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.