Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-08-02

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Als leerplichtambtenaar heb je vooral de taak om toezicht te houden op de naleving van de Leerplichtwet. Dit betekent concreet:

  • Controleren of alle leerplichtigen een schoolinschrijving hebben.
  • Beoordelen van vrijstellingen van inschrijfplicht of een vrijstelling van geregeld schoolbezoek.
  • Verzuimmeldingen van scholen behandelen. Hierbij onderzoek je de reden van het verzuim en kijk je mee naar oplossingen voor het schoolverzuim.

Bij verzuimmeldingen heeft de leerplichtambtenaar een belangrijke schakelrol. Je onderhoudt het contact met ouders en school en zorgt voor een passende actie op de verzuimmeldingen. Als er rond de melding zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind heb je hierover contact met Veilig Thuis of de Jeugdhulpverlening.

Steeds meer wordt de leerplichtambtenaar preventief betrokken bij kinderen en jongeren die dreigen uit te vallen in het onderwijs en daardoor thuis zouden komen te zitten. Korte lijnen en een goede samenwerking met ouders, scholen en hulpverlening zijn essentieel.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als leerplichtambtenaar bij een gemeentelijke instelling;
2. Minimaal een afgeronde opleiding tot Leerplichtambtenaar;
3. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 1 september 2023 voor minimaal 30 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
4.  Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als leerplichtambtenaar (45 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als leerplichtambtenaar met de MBO doelgroep (30 punten);
6. Kandidaat is het in het bezit van een BOA bevoegdheid (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent zelfstandig en hebt een klantgerichte instelling waarbij je ook bent gericht op samenwerking. Je bent integer en gaat graag mee in veranderingen die de kwaliteit van het werk ten goede komen wat zich vertaalt in het denken in kansen. Je bent flexibel in werkdagen, hebt durf, blijft goed overeind in stressbestendige situaties en bent een goede netwerker.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: on overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 10 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 9 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 27 juli 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 31 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 3 augustus 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

30 tot 32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.