Utrecht
Geplaatst 3 weken geleden
2023-09-13

Organisatie
De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht
Het team Informatiebeheer, dat bestaat uit 4 medewerkers, staat voor een uitdaging. Er is de afgelopen tijd veel gedaan om het Informatiebeheer te verbeteren én er moet nog veel gebeuren. Wij zoeken iemand die ons daarbij helpt. De focus van de opdracht ligt bij het schrijven van een collegevoorstel t.b.v. de implementatie MDTO en daarnaast bij het ondersteunen bij het implementeren van zaakgericht werken. Door de informatiestroom binnen processen beter inzichtelijk te maken, willen we beter grip krijgen op die informatiestromen en het beheer van de informatie in de organisatie. Door de teamgerichte aanpak hopen we ook de zichtbaarheid van informatiebeheer binnen de organisatie te verbeteren.

We zoeken iemand die communicatief vaardig is, zelfstandig kan werken en die het leuk vind om bij het opstellen van de plannen de kartrekker te zijn. Ook is het fijn als je middels humor je soepel door de organisatie weet te bewegen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als medewerker informatiebeheer bij een gemeente;
2.  Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3.  Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 1 oktober 2023 voor 32 uur per week;
4.  Een maximum uurtarief  van € 55,- excluief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
5. Aantoonbare werkervaring met MDTO (Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van informatiemanagement bij een overheidsorganisatie (35 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (20 punten);
8. Aantoonbare kennis en/of werkervaring met I-Navigator (20 punten);
9. Een afgeronde opleiding op het gebied van informatiemanagement (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Zelfstandig
– Communicatief vaardig
– Initiatiefrijk
– Gestructureerd
Humor

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

1.       Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

2.       Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is indicatief ingedeeld in functieschaal 8/9 CAO gemeenten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
Minimaal 1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op vier dagen in overleg binnen de werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 18 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot en met woensdag 13 sepetmeber 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 13 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 14 september 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.