Groningen
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-09

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Wat ga je doen?
In het Team Natuur zijn we op zoek naar een collega die helpt bij de ontwikkeling en implementatie van beleid over dieren die schade en overlast veroorzaken. De focus ligt daarbij op het implementeren van de nieuwe afspraken in het provinciale ganzenakkoord. Daarnaast werk je samen met collega’s aan de bredere ontwikkeling van het soortenbeleid binnen de provincie. 

Dit doe je door:

 • overleg te voeren met o.a. wildbeheereenheden, gemeenten, waterschappen, belangenpartijen en collega’s;
 • beleidsideeën met partners te vertalen in concrete beleidsvoorstellen;
 • beleidsvoornemens voor te leggen en te bespreken met de gedeputeerde en/of het bestuur;
 • in voorkomende gevallen vragen uit Provinciale Staten te beantwoorden i.s.m. de collega medewerker soortenbeleid in team Natuur.

Naar wie zijn we op zoek?
Je bent een verbinder tussen bestuur en de uitvoering. Je bent een teamplayer met oog voor het te behalen resultaat. Door jouw interesse en ervaring ben je goed in staat om beleidsvoornemens om te zetten in concrete voorstellen. Je begrijpt de bestuurlijke verhoudingen en snapt de rol van de provincie. 

Je hebt daarnaast:

 • Een afgeronde HBO- of WO opleiding op het gebied van Natuur, Landschap en Water;
 • Aantoonbare praktijkervaring met beleidsontwikkeling op het gebied van natuur;
 • Juridische kennis ten aanzien van de Wet natuurbescherming en/of de Omgevingswet;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met beleidsontwikkeling op het gebied van natuur/dieren;
2. Aantoonbare kennis van Wet natuurbescherming en/of de Omgevingswet.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker op het gebied van dieren/natuur (35 punten);
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van natuur, landschap en water (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van bestuurders/gedeputeerde (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met juridische advisering op het gebied van wetnatuurbescherming (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch
– Communicatief
– Creatief
– Flexibel
– Zorgvuldig

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 16 augustus 2023 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 15 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 10 augustus 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 - 40 uur, Groningen, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.