Utrecht
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-21

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Als je het nieuws volgt weet je dat Nederland aan het begin staat van een grote transitie van het landelijk gebied. Door deze dynamiek komen er meer taken op de provincie af, ook op het gebied van subsidieverlening. Daar willen wij klaar voor zijn en daarom hebben wij jou nodig!

Hou je van afwisseling en wil je een tastbare bijdrage leveren om het landelijk gebied nog mooier, natuurlijker en vitaler te maken? Stap dan in en kom bij het team subsidieverlening Agenda Vitaal Platteland (AVP).

Opdracht
Als medewerker subsidieverlening AVP draag je bij aan het verlenen van 7 verschillende subsidies op het gebied van Natuur, Landbouw, Leefbaarheid en Recreatie. Deze dragen bij aan de provinciale doelen voor het landelijk gebied. Dit doe je binnen het team Uitvoering Landelijk gebied (ULG) en het uitvoeringsprogramma AVP (ca 50 collega’s). Je komt in het kleine gezellige cluster AVP Subsidies waarbij je samen met de accounthouder en coördinator subsidies een hecht team vormt. We zoeken een medewerker die in nauwe samenspraak allerlei zaken kan oppakken. Omdat we steeds integraler werken, heb je ook veel contact met collega’s uit allerlei (beleids-)teams en met externen. Samen met ons bouw je mee aan een goed werkend subsidieproces voor de toekomst!

Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:
– Deelnemen aan het wekelijkse werkoverleg subsidies AVP;
– Interne- en externe (deel)projecten uitvoeren;
– Diverse hand- en spandiensten verlenen;
– Procesvragen van klanten beantwoorden;
– Bijhouden van de voortgang in het digitale systeem (in Powerapp) ter voorbereiding van de periodieke voortgangsgesprekken;
– Bewaken van planningen, deadlines, acties en toezeggingen;
– Organiseren en ondersteunen van bijeenkomsten ;
– Voorbereiding en bijhouden afsprakenlijst van o.a. interne kwartaal overleggen met beleidsadviseurs en het subsidieloket;
– Uitvoeren van financiële basistaken, zoals aanvragen verplichtingen en afhandelen van facturen;
– Meewerken aan promotieactiviteiten en communicatie;
– Vorm geven aan je eigen ontwikkeling binnen de functie. Ook daar staan we open voor!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectmedewerker;
3. Aantoonbare werkervaring met MS Office (Outlook, Word, Excel, Teams, Sharepoint etc.).

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling (25 punten);
5. Aantoonbare  werkervaring met de ontwikkelingen in het landelijk gebied (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het organiseren van bijeenkomsten (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met aanvragen verplichtingen en afhandelen facturen (15 punten);
8. Aantoonbare kennis van subsidieprocessen (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met Powerapp (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent communicatief vaardig (in woord en “op papier”) en bent in je contacten met interne en externe mensen hulpvaardig en flexibel;
– Je denkt oplossingsgericht en bent dienstverlenend. Je kunt je inleven in de klant;
– Je bent consciëntieus en goed in organiseren en plannen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 .

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt in onderlinge afstemming vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 27 juni 2023. Deze vinden (bij sterke voorkeur) plaats op het provinciehuis in Utrecht. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 26 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 20 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 21 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 22 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 24 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.