Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-14

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze verantwoordelijkheid om de kwaliteit van leven in de provincie te behouden. Samen met inwoners, bedrijven en andere overheden werken het provinciebestuur en de medewerkers van Provincie Utrecht met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft.

Opdracht
Wat ga je doen?
Je bent de aanjager binnen de opgave Organisatie ontwikkeling op Communicatie en stuurt op inhoud, kwaliteit, samenhang en resultaten van de communicatie.

Je maakt communicatieframes en communicatieplannen, je schrijft teksten en je laat beeldmateriaal verzorgen. Je stuurt op effectieve communicatie die bijdraagt aan de ambities voor het thema Organisatie ontwikkeling.  Je zorgt voor de interne communicatie . Als communicatieadviseur houd je overzicht en bepaal en bewaak je de doelen op lange termijn en de strategie. Je hebt daarin een initiërende, ondersteunende en inspirerende rol.

Je bent verantwoordelijk voor onder andere de volgende werkzaamheden:
– Je adviseert over communicatiestrategie, planning en inzet van communicatiemiddelen over de thema’s en je maakt daarbij gebruik van bestaande methodologie, zoals communicatieframes, actoren en factorenanalyse en communicatieonderzoek;
– Je stelt een communicatieframe op voor bepaalde thema’s en vertaalt deze naar een communicatieaanpak met communicatiemiddelen, inclusief budget. Je zorgt dat deze strategie wordt uitgevoerd.;
– Je adviseert over de inzet van strategische communicatie en communicatieve interventies om de organisatiedoelen te bereiken;
– Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering, in nauwe samenwerking met interne collega’s of externe producenten;
– Je houdt zicht op alle overige communicatie die op dit thema’s plaatsvindt en voert daar regie op.

Je weet mensen aan je te binden en hebt een natuurlijke overtuigingskracht die enthousiasme bij collega’s opwekt. Je bent een samenwerker ‘pur sang’. Je bent analytisch, maakt je complexe materie snel eigen, komt met goed onderbouwde adviezen en weet deze om te zetten in zichtbare resultaten.

We zoeken een collega met organisatiesensitiviteit en een goed gevoel voor timing, tone of voice en humor. Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke overtuigingskracht en bent aantoonbaar in staat tot het geven van goede adviezen en de realisatie ervan. Je bent goed in staat tot het analyseren van de vraag van de opdrachtgever (de vraag achter de vraag).
Je bent een communicatiemens in hart en nieren, je hebt creatieve ideeën en inzicht in de laatste ontwikkelingen op het communicatievlak. Inhoudelijke opgaven komen bij jou tot leven en veranderen onder jouw handen van beleidsdocumenten in aansprekende verhalen. Je denkt in beelden en je haalt informatie uit de organisatie naar boven om het verhaal van de provincie Utrecht te vertellen, met mooie voorbeelden. Daarnaast ben je in staat om je communicatieve uitingen via meerdere kanalen in te zetten en meerdere doelen te laten dienen.  

Je bent hands-on, flexibel en draait waar nodig mee onder hoge druk. Op de juiste momenten kun je afstand nemen, de grote lijnen bepalen en verbinding leggen met onze langetermijnstrategie.

Vereisten / knock-outcriteria

1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ‘Communicatie’;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als communicatie adviseur in de publieke sector (provincie, gemeente, waterschap, ministerie of soortgelijke publieke organisatie).

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen een overheidsinstelling (20 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als op het gebied van communicatie (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring op het gebied van interne communicatie (20 punten);
6. Beschikbaar minimaal 2 dagen per week op kantoor te werken (benoem in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Daadkrachtig en verbindend
  • Politiek- bestuurlijk sensitief
  • Inspirerend
  • Flexibiliteit
  • Plannen en organiseren

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  deels digitaal/hybride, 2 dagen op kantoor.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 22 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 18 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 11 augustus 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 14 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 15 augustus 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 28-32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.