Zuid-Holland
Geplaatst 4 weken geleden
2023-09-06

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
We zijn een klein team met een collegiale sfeer. Kennisdeling vinden we belangrijk en daarom delen we wekelijks onze kennis en ervaringen met elkaar. We zijn constant samen bezig om onze werkzaamheden te ontwikkelen.

Opdracht
Je bent als jurist inzetbaar op zowel het domein handhaving als het domein vergunningverlening op het rechtsgebied omgevingsrecht (o.a. Wabo, Wro en Chw) alsmede op het rechtsgebied bijzondere wetgeving (o.a. Apv, Alcoholwet en Gemeentewet). Daarnaast ben je thuis in de Opiumwet. 

Taken:
– Juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij dossiers op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving op het gebied van het Omgevingsrecht en bijzondere wetten;
– Toets aan wet- en regelgeving ter bepaling of sprake is van een overtreding;
– Opstellen van complexe gedoogbeschikkingen, waarschuwingsbrieven, vooraankondigingen, spoedbestuursdwangbesluiten, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en invorderingsbesluiten;
– Behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling;
– Zelfstandige vertegenwoordiging in rechte bij de externe commissie voor bezwaar- en beroepschriften, de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
– Overleg plegen met handhavingsinstanties en ketenpartners;
– Bewaken afstemming gemeentelijke regelgeving (beleid) en verordeningen;
– Input leveren op door onze afdeling en andere afdelingen op te stellen gemeentelijk beleid en bestemmingsplannen inzake de handhaafbaarheid hiervan;
– Fungeren als juridische vraagbaak binnen onze afdeling op het gebied van handhaving;
– Juridisch aanspreekpunt voor de inspecteurs bouw- en woningtoezicht;
– Juridisch aanspreekpunt voor de toezichthouder openbare ruimte;
– Gesprekspartner in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar;
– Opstellen informerende notities voor de bestuurder en het college;
– Ondersteunt bij implementatie, interpretatie en toepassing van complexe wet- en regelgeving en bij het opstellen van complexe juridische correspondentie en beschikkingen;
– Uitvoeren collegiale (lees)toets.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist op het gebied handhaving;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist binnen een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als jurist op het gebied handhaving (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist binnen een gemeentelijke organisatie (35 punten);
6. Beschikbaar voor 36 uur per week (25 punten).

Competenties
– Oplossingsgericht;
– Zelfstandig;
– Organiserend vermogen;
– Bewust risico gestuurd werken;
– Omgevingsbewust;
– Politiek sensitief;
– Daadkrachtig;
– Flexibel;
– Onder druk kunnen presteren;
– Teamplayer.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.