Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-06-21

Organisatie
Bij MBO Amersfoort kunnen mbo studenten kiezen uit 140 praktijkopleidingen verdeeld over 14 scholen. We zijn een actieve en dynamische school die altijd in ontwikkeling is. We werken bijvoorbeeld samen met het bedrijfsleven en brancheorganisaties zodat studenten veel praktijkervaring opdoen. Sommige opleidingen hebben zelfs een eigen onderwijsbedrijf. Bij MBO Amersfoort leiden we met gedreven professionals studenten op tot zelfbewuste en waardevolle vakmensen. 

Opdracht
Als specialist op het gebied van Microsoft en integratiespecialist draag je de verantwoordelijkheid voor de Microsoft 365 omgeving en houdt jij je bezig met het overzicht van het applicatielandschap. Je bent de specialist in het verbinden en integreren van verschillende systemen, applicaties of platformen binnen een organisatie.

Je bezit diepgaande technische kennis van diverse integratie technologieën -en tools, zoals API’s. Je bent hierbij in staat zelfstandig complexe integratieproblemen op te lossen.

Je bent in staat om op basis van eigen analyses actief te adviseren over verbeteringen ten behoeve van software, servers, netwerken en netwerkcomponenten (communicatie infrastructuur) en beveiliging en bovendien om de installatie en configuratie van de gekozen verbetering door te voeren. Je fungeert als aanspreekpunt voor de klant en je collega’s en je bewaakt de stabiliteit, veiligheid, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de infrastructuur. Dit doe je door proactief in te spelen op dreigende verstoringen en het verhelpen van problemen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde ICT opleiding op minimaal MBO Niveau 4
2. Aantoonbare werkervaring met Windows 10, Microsoft/Microsoft 365, Azure, Security én Identity;
3. Aantoonbaar in het bezit van een certificaat Microsoft Security Compliance Identity, Microsoft 365 Mobility and Security, Microsoft Indentity and services, en Microsoft Azure Administrator;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Microsoft 365;
5. Beschikbaar per 1 juli 2023 voor 40 uur per week;
6. Detavast constructie: kandidaat is bereidt om bij wederzijdse interesse na duur van 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Microsoft 365 (40 punten);
8. Aantoonbaar in het bezit van de certificaten Microsoft Azure Administrator AZ-400, Microsoft Security, Compliance, Identity SC-900, ITIL Microsoft Server Administration Fundamentals én ITIL Security Fundamentals (V4) (30 punten);
9. Aantoonbare kennis van en werkervaring met r, bijv. Cloud platforms, architectuur en principes, zoals Azure, Internet computing, (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief;
 • Energiek;
 • Dienstverlenend;
 • Integer;
 • Loyaal;
 • Klantgericht;
 • Analytisch;
 • Onderzoekend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning
De digitale gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 29 juni 2023 vanaf 10.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 26 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 20 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 21 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 22 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

40 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.