Noord-Holland
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-15

Organisatie
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Zie voor meer informatie www.knaw.nl.

De afdeling Informatiemanagement en ICT is verantwoordelijk voor de ICT dienstverlening aan het Bureau en enkele instituten. I&I is onderdeel van het Bureau van de KNAW en telt ongeveer 30 medewerkers, voornamelijk verdeeld over twee secties: Front Office en Back Office. De afdeling beheert de technische infrastructuur voor de KNAW en haar instituten en is een shared service center voor een aantal instituten van de KNAW.

Opdracht
In verband met een groot security verbeterprogramma en de lopende migratie naar de cloud zoeken wij een ervaren Microsoft Cloud/ Azure engineer  voor het ontwerpen, uitwerken en implementeren van een aantal (deel)projecten ter ondersteuning van de Back Office.

Functietaken
– Active Directory Tiered Access Model:
  Verantwoordelijk voor het design en implementatie;
  Verantwoordelijk voor het goed implementeren van Breakglass accounts;
– Verantwoordelijk voor het design, toolkeuze en inrichting van een PAM systeem;
– Hardening Windows based omgeving, Servers en werkplekken;
  Verantwoordelijk voor een design en implementatie;
– Verantwoordelijk voor een design en uitwerking  van een Azure cloud inrichting.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Microsoft Certified Identity and Access Administrator;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator;
3. Aantoonbare kennis en werkervaring met hardening van servers en werkstations (maak de aantoonbare kennis duidelijk uit in het cv);
4. Aantoonbare kennis en werkervaring met het ontwerpen en inrichten van een PAM systeem (Priveledged Access Management) on-prem en cloudbased (maak de aantoonbare kennis duidelijk uit in het cv).

Gunningscriteria (weging)
5. De kandidaat is Microsoft Azure Solutions Architect gecertificeerd (20 punten);
6. Aantoonbare kennis en werkervaring met het ontwerpen, inrichten en beheren van een M365 omgeving (maak de aantoonbare kennis duidelijk uit in het cv) (15 punten);
7. Aantoonbare kennis en werkervaring met het ontwerpen, inrichten en beheren van Servers in een Azure Cloud omgeving (10 punten);
8. Aantoonbare kennis en werkervaring met een on-prem Windows AD omgeving (maak de aantoonbare kennis duidelijk uit in het cv) (25 punten);
9. Aantoonbare kennis en werkervaring met het ontwerpen, inrichten en beheren van de diverse Defenders (maak de aantoonbare kennis duidelijk uit in het cv) (5 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met Intune en/of Ivanti (10 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met netwerk infrastructure (5 punten);
12. Aantoonbare kennis en werkervaring met het implementeren en beheren van MFA (maak de aantoonbare kennis duidelijk uit in het cv)  (5 punten).

Competenties
– Samenwerken: kan zelfstandig werken en richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk;
– Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in regelingen (nog) niet wordt voorzien;
– Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
– Goede communicatieve en sociale vaardigheden (Geduldig, klantvriendelijk, duidelijk, doorzetten);
– Organisatiesensitiviteit.

 Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het gesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.