Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-06

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen
Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
Algemene omschrijving
Op dit moment is het Arenapark vooral een kantorenpark. Voor het gebied is een stedenbouwkundig plan opgesteld. De komende jaren verandert het Arenapark in een sportieve en groene buurt. Deze moderne, nieuwe buurt in Hilversum wordt een levendige plek waar Hilversummers komen om te sporten. Maar ook een plek waar mensen graag wonen, bedrijven zich willen vestigen en waar talent kan leren. Het nieuwbouwprogramma omvat 850 tot 900 woningen en er komt 70.000m2 extra ruimte om te ondernemen. Ook worden er allerlei voorzieningen gebouwd. Er is in totaal 37.000m2 ruimte voor onder andere sport, onderwijs en een hotel en 6.000m2 voor kleinschalige voorzieningen. Voor meer informatie wordt verwezen naar: www.bouwenaanhilversum.nl/sportpark

Voor de volgende fase in de planontwikkeling zijn wij op zoek naar een (gebieds)ontwikkelmanager.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 1. In de gemeentelijke projectgroep strategisch adviseren over en mee vorm geven aan de gebiedsontwikkeling;
 2. Strategisch adviseren over en mee vormen geven aan de uitwerking van de overall ontwikkelstrategie en de ontwikkelstrategie per kavel;
 3. Verantwoordelijk voor de coalitievorming en strategisch stakeholdermanagement van de ontwikkeling;
 4. Het contracteren van de grootste grondeigenaren/initiatiefnemers in het Arenapark;
 5. Het vormgeven van de samenwerking en samenwerken met grote partijen als NIKE, NS, ProRail en Provincie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo masterniveau;
2. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als gebiedsontwikkelaar in binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen bij een grote gemeente (minimaal 80.000+ inwoners);
3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring met coalitievorming en strategisch stakeholder-management bij grote gebiedsontwikkelingen;
4. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in samenwerking met NS en ProRail aan opgaven rondom stations;
5. Een maximum uurtarief van € 150,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in het onderhandelen met én contracteren van grondeigenaren/initiatiefnemers in grote binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen (minimale omvang nieuwbouwprogramma 150.000 m2 BVO)  bij een grote gemeente (minimaal 80.000+) (benoem minimaal 2 voorbeelden in het cv) (35 punten);
7. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring, de afgelopen 10 jaar, in het samenwerken en onderhandelen met grote partijen zoals multinationals, NS, ProRail en een provincie (benoem minimaal 3 voorbeelden in het cv) (35 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal wo masterniveau in de richting van Planologie en/of Civiele techniek (15 punten);
9. Uiterlijk beschikbaar per 7 augustus 2023 voor minimaal 12 uur per week (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Overtuigingskracht en empathisch in de manier van communicatie
 • Omgaan met tegengestelde belangen
 • Sterk ontwikkelde onderhandelingsvaardigheden
 • Sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zodat goede schriftelijke en mondelinge adviezen gegeven en gepresenteerd kunnen worden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr/ in overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 11 juli 2023 tussen 13.30 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 10 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 4 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 5 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 7 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 uur, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.