Utrecht
Geplaatst 2 weken geleden
2023-03-14

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Je beoordeelt en regisseert ruimtelijke initiatieven binnen de gemeente Soest en bent verantwoordelijk voor het proces vanaf de eerste oriënterende gesprekken tot de uiteindelijke besluitvorming. In deze veelzijdige functie werk je nauw samen met initiatiefnemers van uiteenlopende plannen en probeert daarin gezamenlijk te komen tot een haalbaar plan; je onderzoekt of het plan inpasbaar is of inpasbaar is te maken binnen het beleid van de gemeente Soest en juridische wet- en regelgeving. Er wordt gewerkt met een omgevingstafel.

Als plancoordinator heb je uiteraard gedegen planjuridische kennis van ruimtelijke ordening en ben je communicatief vaardig. Principebesluiten, ontwerpbestemmingsplan, anterieure overeenkomsten moeten worden getoetst en de bijbehorende interne documenten daarvoor opgesteld. Je begeleidt participatie avonden, formuleert reacties op zienswijzen en beroep en hebt waar van toepassing nauw overleg en afstemming met de projectleider, wethouder en ambtelijk opdrachtgever. Affiniteit met transformatie opgaven.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het werkgebied Ruimtelijke Ordening;
2. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen;
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van ruimtelijke ordening bij een gemeente;
4. Kandidaat is beschikbaar op maandag, woensdag en donderdag als vaste werkdagen;
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
6. Kandidaat is beschikbaar per maandag 27 maart 2023 voor minimaal 32 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als planjurist ruimtelijke ordening bij een gemeente (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met de omgevingswet (15 punten);
9. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ruimtelijke ordeningsrecht (10 punten);
10. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring binnen het werkgebied Ruimtelijke Ordening (30 punten);
11. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met burgerparticipatie en transformatieopgaven (10 punten);
12. Aantoonbare werkervaring met integrale samenwerking zoals met een omgevingstafel/omgevingskamer, aantoonbaar gemaakt in relevante werkervaring/projecten (10 punten);
13. Aantoonbare werkervaring met overleg met initiatiefnemers (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  1. Gedegen planjuridische kennis en communicatief vaardig
  2. Ervaring met overleg met initiatiefnemers
  3. Politiek sensitief

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op in ieder geval de volgende werkdagen: Ma – Wo – Do

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 16 maart 2023 van 16:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 14 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 14 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 15 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 maart 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.