Job Location
Overijssel
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-27

Organisatie
Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.

Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht
Binnen sociaal domein hebben we de afdelingen Participatie, WMO en Jeugd. Als procesmanager kwaliteit ben je verantwoordelijk voor het continu optimaliseren van de dienstverlening van deze afdelingen aan de inwoners en zorgaanbieders van Zwartewaterland. Dit doe je door (landelijke) ontwikkelingen op wettelijk-, beleid- en uitvoeringsniveau te volgen en door processen en data te analyseren. Je komt op basis van deze informatie tot verbetervoorstellen en kan deze ook te implementeren. De functie vraagt een procesmatige kijk op inrichting van organisatie, systeem en werkproces.
De functie:

  • Je analyseert (aankomende) wetgeving, beleid en jurisprudentie, past deze toe en legt deze uit, levert daar input voor, toetst deze op uitvoerbaarheid, en vertaalt deze in procesbeschrijvingen
  • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van periodieke rapportages en het adviseren van het managementteam over controle bevindingen op het gebied van individuele kwaliteitsniveau.
  • Je signaleert hiaten in gemeentelijk beleid, procedures en werkinstructies en levert input voor uitvoerbaarheid en vertaalt deze in procesbeschrijving.
  • Je beheert, analyseert, controleert, bewaakt en adviseert gevraagd en ongevraagd over de administratieve organisatie, waaronder processen en beschrijvingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of ipad.
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met het (her)inrichten van werkprocessen bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met het (her)inrichten van werkprocessen bij een kleine gemeente (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van een kwaliteitsplan ter verbetering van processen binnen het Sociaal Domein (20 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van bedrijfskunde (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
– Enthousiasmeren van medewerkers.
– Creativiteit ivm beperkte beschikbaarheid personeel.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Overijssel, Regio, tot en met 30 juni 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.