Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-09-20

Organisatie
Je komt te werken voor een kleine, maar wel bijzondere, gemeente. Een uniek stukje Nederland, waar zo’n 27.000 mensen wonen. Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag met een diverse bevolking; één op de 5 inwoners heeft bijvoorbeeld een internationale achtergrond. Wassenaar is een heel gevarieerde gemeente; met prachtige landgoederen, strand, natuur- en waterwingebied, residenties en de ambassade van de Verenigde Staten.

En net als ieder andere gemeente in Nederland voeren wij een grote verscheidenheid aan taken uit zoals: uitvoering van wetten zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de jeugdhulp. De huisvesting van scholen, de verduurzaming en energietransitie, bestemmingsplannen, woningbouwprojecten, subsidieverstrekking aan o.a. sportverenigingen, zwembad en bibliotheek. Het organiseren van participatie en voorlichting, openbare orde & veiligheid of het mobiliseren van vrijwilligers ten behoefte van maatschappelijke doelen zoals de huidige opvang van 900 asielzoekers of de ruim 150 Oekrainers.

Spreekt onze werkcultuur met de kernwaarden respectvol, verantwoordelijk en omgevingsgericht jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw reactie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Opdracht
We zoeken een goede communicatieadviseur die ervaring heeft met; – project/publiekscommunicatie in oa ruimtelijke ordening, -participatietrajecten met stakeholders (inwoners, ondernemers, instellingen) te werken in een kritische politiek-bestuurlijke omgeving.
Een creatieve en zelfstandig adviseur die vanuit zijn of haar professie adviseert binnen (lopende) projecten en deze adviezen verder concreet uitwerkt en operationaliseert. Je schrijft communicatieplannen en voert deze uit. Je werkt zelfstandig, snel en bent, waar nodig- breed inzetbaar.
Je werkt nauw samen met de betrokken wethouder, strategisch adviseurs, de verschillende projectteamleden en de collega’s van communicatie. Ook ben je resultaat gericht.
Je bent een goede gesprekspartner voor ambtelijke collega’s, bestuurders, managers,  projectleiders, maatschappelijke organisatie, ondernemers en inwoners.

We zoeken een communicatieadviseur die zich thuis voelt in een organisatie waar de hiërarchie plat is, de verantwoordelijkheden dicht bij de collega’s zelf belegd zijn, ruimte zoekt en neemt voor creativiteit en houdt van dynamiek. 
Een resultaatgerichte persoonlijkheid die vanuit de inhoud van het communicatie vak kan adviseren over verschillende maatschappelijke relevante onderwerpen en snel hiertussen kan schakelen. En je hebt aantoonbaar het positieve verschil gemaakt bij projectcommunicatie in de ruimtelijke ordening.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering en uitvoering als communicatieadviseur binnen een (semi) overheidsorganisatie;
2. Aantoonbare werkervaring met communicatie projecten in het ruimtelijk domein;
3. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen, schrijven uitvoeren van communicatieplannen (duidelijk benoemd in het cv);
4. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van communicatie;

Gunningscriteria
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met advisering en uitvoering als communicatieadviseur binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met projectcommunicatie, het schrijven van persberichten en artikelen (duidelijk benoemd in het cv) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van publicaties van campagnes/infographics/filmpjes via social media (duidelijk benoemd waar dit is opgedaan) (10 punten);
8. Uiterlijk per 2 oktober 2023 beschikbaar, voor tenminste 32 uur per week (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met opstellen en uitvoeren van inwonersparticipatieprocessen (10 punten);
10. Maximum uurtarief van €100,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Zelfbewuste en positief ingestelde persoonlijkheid;
– Inlevingsvermogen, omgevingsbewust en politieke sensitiviteit;
– Op de hoogte van actueel politiek-maatschappelijke debatten en ontwikkelingen;
– Resultaatgericht;
– Gevoel voor marketing;
– Digitaal vaardig;
– Professioneel en zakelijk;
– Een flexibele hands on mentaliteit;
– Kent de dynamiek van werken dichtbij het bestuur;
– Bedreven in inwonersparticaptie;
– Zelfstandig opstellen en effectief uitvoeren van communicatieplannen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

1.    Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

2.    Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do
Kan er hybride worden gewerkt? Ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente Wassenaar zijn gepland op Vrijdag 22 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 21 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
Wassenaar zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 14 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 15 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot Donderdag 21 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.